Οι εθνικοί και γλωσσικοί εφιάλται. by Μπούτουρας, Αθανάσιος Χ. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1911 . (7)+191 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενηθήτω φώς: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1920 . 63 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Βασδραβέλλη Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Δίλκε και η Ελλάς (διάλεξις γενομένη τη 19η Ιανουαρίου 1918) by Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1918 . 58 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον ιστορίας των χριστιανικών κρατών της χερσονήσου του Αίμου: by Περιστέρης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1919 . 481 σ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί πολιτείας και των στοιχείων αυτής εν γένει: by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1921 . 119 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σύστημα της Κοινοβουλευτικής Κυβερνήσεως εν τη νεωτάτη αυτού εξελίξει: by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1918 . 92 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως κατά τον πόλεμον by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1918 . 27 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μετά την συνθήκην Αθηνών περί των εν ταις νέαις χώραις εγκαταλελειμμένων κτημάτων by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1915 . 54 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί Πολιτείας και των στοιχείων αυτής εν γένει by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1921 . 119 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1918 . τ. , Τόμος Γ΄ | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διακήρυξις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτου της 26 Αυγούστου 1789 by Ζαχαρίτσας, Περικλής Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1917 . ιζ΄+354 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του δικαστηρίου των λειών και της εφαρμογής του δικαίου του κατά θάλασσαν πολέμου by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1913 . 46 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα των ειρηνικών αποκλεισμών: by Δρόσος, Δημ. Ι. Δ. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1912 . 336 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της προσηκούσης διαρρυθμίσεως της παρ ημίν Μέσης Εκπαιδεύσεως. by Στεφάνου, Κυπάρισσος Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1912 . 12 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έρευνα περί της διοργανώσεως της μέσης εκπαιδεύσεως εν τοις διαφόροις ευρωπαϊκοίς κράτεσιν:   Publication: Αθήνα: Ραφτάνης, Α., 1913 . 28 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha