Περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας ΠΕΠ 2000-2006 : φωτογραφικό λεύκωμα=Region of central Macedonia ΟΡ 2000-2006:   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2009 . 128 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα τεχνικής υποδομής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 27 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.58-83 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληθυσμιακές μεταβολές και προοπτικές στις αγροτικές κοινότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. by Ανανίκας, Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 13 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.182-193 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γεωργία στην Κεντρική Μακεδονία by Γαλάνης, Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 20 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.202-221 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα κτηνοτροφίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. by Κουρής, Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 11 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.222-232 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημερινή κατάσταση και το μέλλον της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στην Κεντρική Μακεδονία. by Διακοβασίλης, Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 19 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.287-305 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιομηχανία στην Κεντρική Μακεδονία. by Μπουσγολίτης, Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 13 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.317-329 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρηματοπιστωτικό σύστημα και περιφέρεια: by Καραντώνης, Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 7 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.397-403 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επενδυτικά σχέδια για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου στην Κεντρική Μακεδονία. by Σάλλας, Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 4 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.419-422 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μερικές σκέψεις για την ανάπτυξη της τεχνολογικής έρευνας στην Κεντρική Μακεδονία. by Παπαθανασίου, Β.. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 4 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.459-462 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φυσικός σχεδιασμός στην Κεντρική Μακεδονία by Τσιγκουράκος, Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 5 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.573-577 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αξιοποίηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα μουσεία της Κεντρικής Μακεδονίας. by Σιγανίδου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 3 σ. , Τόμος 1ο αναπτυξιακό συνέδριο: ημερίδα για την τουριστική ανάπτυξη, σ.53-56 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μήνυμα του Αγίου Όρους: by Αθανασιάδης, Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 4 σ. , Τόμος 1ο αναπτυξιακό συνέδριο: ημερίδα για την τουριστική ανάπτυξη, σ.63-66 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία : 4000 years of Greek cilivization   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, . 16 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία : Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, . 16 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Hellas Macedonia:   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, . 16 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 614 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1ο αναπτυξιακό συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 231 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1ο αναπτυξιακό συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 167 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1ο αναπτυξιακό συνέδριο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:   Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 136 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha