Όψη της διοικητικής οργανώσεως της έδρας της διοικήσεως Γκουμουλτζίνε (Gumulcine Sancagi) και στοιχεία για τον πληθυσμό της περί τα τέλη του 19ου αιώνα : by Ακτσόγλου, Ιάκωβος Ζ. Publication: Κομοτηνή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2013 . 403 σ.+(1): 29x19 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μουσουργοί της Θράκης / by Κωνστάντζος, Γεώργιος Publication: Αλεξανδρούπολη : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2013 . 320 σ.+1 cd : 23x25 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δίκτυα επικοινωνιών και γεωγραφικός χώρος στη Θράκη κατά τον 19ο αιώνα / by Δημητριάδης, Ευάγγελος Π. Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2005 . 30 σ. : , Ανάτυπο από "Μεταβυζαντινή Θράκη (ΙΕ'-ΙΘ') : πρακτικά 3ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών", σ.571-600 30x21 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρησκευτικά μνημεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης /   Publication: Αλεξανδρούπολη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2008 . 180 σ.: 23x25 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία Ν. Δράμας / by Παπάζογλου, Κυριάκος Publication: Αλεξανδρούπολη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2008 . 36 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρησκευτικά μνημεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης", σ. 9-44 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία Ν. Καβάλας / by Παπάζογλου, Κυριάκος Publication: Αλεξανδρούπολη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2008 . 34 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρησκευτικά μνημεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης", σ.45-78. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία Ν. Ξάνθης / by Τσιγάρας, Γεώργιος Χρ. Publication: Αλεξανδρούπολη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2008 . 36 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρησκευτικά μνημεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης", σ.79-114. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία Ν. Ροδόπης / by Σιδηράς, Γ. Χ. Publication: Αλεξανδρούπολη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2008 . 34 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρησκευτικά μνημεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης", σ.115-148. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημεία Ν. Έβρου/ by Γουρίδης, Αθανάσιος Publication: Αλεξανδρούπολη: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2008 . 31 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Θρησκευτικά μνημεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης", σ.149-179. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανατολική Μακεδονία / by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 286 σ. : 29x21 εκ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προϊστορικά χρόνια, οι πρώτοι οικισμοί : από τον οικισμό των Σιταγρών στο Ντικιλί Τας και στο Καστρί της Θάσου / by Παπαδόπουλος, Στρατής Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 24 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.13-36 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την Αμφίπολη στη Θάσο, στην Ηιόνα και στο Δραβήσκο / by Παπαδοπούλου, Αναστασία Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 40 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.37-76 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ανατολικη Μακεδονία κατά τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους / by Farrington, Andrew Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 22 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.77-98 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα χρόνια του Βυζαντίου, διαδρομές μνήμης : οι γραπτές μαρτυρίες / by Παπάζογλου, Αλ. Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 26 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.99-124 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα βυζαντινά μνημεία : κάστρα, φρούρια, οικισμοί, μονές και Εκκλησίες / by Τσιγάρας, Γεώργιος Χρ. Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 16 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.125-140 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα, κειμήλια εκκλησιαστικά : λεηλασίες πολιτιστικών αγαθών / by Παπάζογλου, Γιώργος Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 16 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.141-156 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οθωμανική κυριαρχία στην Ανατολική Μακεδονία : αγώνας του Ελληνισμού για την επιβίωση / by Μπακιρτζής, Ιωάννης Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 24 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.179-202 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τουρκοβενετικοί πόλεμοι - Οθωμανικές απογραφές, περιηγητές και πειρατεία / by Αγγελούδη, Σαπφώ Π. Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 14 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.165-178 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σερβοκρατία και λατινοκρατία στην Ανατολική Μακεδονία / by Μπακιρτζής, Ιωάννης Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 8 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.157-164 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα στις περιοχές της Δράμας και της Καβάλας κατά την ύστερη οθωμανοκρατία / by Μπάκας, Γιάννης Publication: Κομοτηνή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 2008 . 22 σ. ; , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Ανατολική Μακεδονία", σ.203-224 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha