Παράρτημα του ελληνικού και ιταλικού λεξικού, περιέχον τας εκφυλλοφορητέας ετερόγλωσσους λέξεις, λεξικόν γεωγραικόν εκ του ιταλικού εις το ελληνικόν και τανάπαλιν, και πίνακα κυρίων ονομάτων by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1857 . 188 σ. , Γκίνης-Μέξας:7260 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1857 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και ελληνικόν: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1862 . 2 τ. , Τόμος Α΄: Α-J, σ. η΄+944. Τόμος Β΄: Κ-Ζ, σ. 945-1724. Σφραγίδες: «Ελλ. Βιβλιοπωλείον ο Φοίνιξ εν Αλεξανδρεία Π. Σαράντη». Υπάρχει και η πρώτη έκδοση του 1859. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιταλικόν και ελληνικόν, εμπεριέχον: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1859 . 2 τ. , Τόμος Α΄: σ. ή+752. Τόμος Β΄: σ. 753+1503. Σφραγίδες: «Βιβλιοπωλείον εν Σύρω Π. Γ. Μάιμου ». Υπάρχει και η δεύτερη έκδοση του 1862. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γραμματική της ιταλικής γλώσσης: by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1860 . δ'+267 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1860 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαύγασμα της κοινωνίας. by Περίδης, Μιχάλης Publication: Ερμούπολη: Περίδης, Μ. Π., 1869 . κδ΄+496 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha