Αι ιστορικαί περιπέτειαι της Μακεδονίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον (καί ιδία τα από του 1903-1908) / by Μαζαράκης, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Πελεκάνος, . 216 σ. ; , Πρώτη έκδοση, Αθήνησι: Τύποις "Κράτους" Θ. Τζαβέλλα, 1912, σ. 216. 21x14 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δίκαια του ελληνισμού εν Μακεδονία και Θράκη.   Publication: Αθήνα: Πελεκάνος, 1992 . 72 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση από την Α' έκδοση: Εν Αθήναις, Τυπογραφείον Παλιγγενεσίας, 1895,. Υπάρχει η έκδ. 1895, Βλ. ΧΙ-284-36 και ΑΛΞ-1258. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολις: by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Πελεκάνος, 1993 . 3 τ.: , Τόμος Α του 1851. Εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, Εις την εντός και πέριξ τειχών Κωνσταντινούπολιν. Τόμος Β.1862. Εκ του τυπογραφείου Α. Κορομηλά, Επί του κόλπου Περαίαν και τα εκετέρωθεν του Βοσπόρου. Τόμος Γ'. 1869. Εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, Πάλαι και νυν ήθη και έθη των της Κωνσταντινου-πόλεως κατοίκων Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ιστορία του μακεδονικού ζητήματος: Γενική ιστορική επισκόπηση 1870-1991 / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πελεκάνος, 1991 . 173 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κοιτάσματα χρυσού... by Παπαμιχαήλ, Τιμόθεος Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Πελεκάνος, 1953 . 32 σ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha