Ο Βασίλειος Αντωνιάδης και το θεολογικόν αυτού έργον / by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1956 . 50 σ.: , Ανάτυπο από το περιοδικό "Ορθοδοξία", τχ.1 (1956) 7-22, τχ.2 (1956) 127-142, τχ.3 (1956) 261-277. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλήθεια:   Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1880 , Το περιοδικό συνέχιζε να εκδίδεται υπό τον τίτλο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ. Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικών του Αγίου Γεωργίου εν τω Βαυαρικώ Μουσείω εκ του Πατριαρχικού Ναού : by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1922 . 18 σ.: 23x15 εκ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστικός Φάρος : μηνιαία εκκλησιαστική επιθεώρησις   Publication: Αλεξάνδρεια (Αιγύπτου) : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1908 . 10 τ. + 64 τχ. ; 24x17 εκ. Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (74),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιον του έτους 1901. Ο πτωχός σπουδαστής /   Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1901 . 1 τχ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha