Τακτική. [Τόμος Β] by Αναγνωστόπουλος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1931 . 408 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ματωμέναις δάφναις: by Κελεπούρης, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Αυγή. Παπασπύρου, Αθανάσιος Α., 1910 . 64 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δένδρον. by Γρηγοριάδης, Παναγιώτης Δ. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1935 . 112 σ.: , Δωρεά Εργοστασίων Μέλισσα Λαδά και Τζιατζιά Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα άνθη (μέ εικόνας). by Heldreich, Ch. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1935 . 111 σ. , Δωρεά Εργοστασίων Μέλισσα Λαδά και Τζιατζιά Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσημα έγγραφα και ιστορικαί σημειώσεις περί της Βουλγαρικής πολιτικής και των βουλγαρικών κακουργιών προς εξόντωσιν του Ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας (1878-1914) by Φώτιος, Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1919 . 463 σ. Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδάσκαλοι του Γένους: by Ζήσιος, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1915 . 104 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διδασκαλίαι νεοελληνικών λογοτεχνημάτων by Σαρής, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1924 . 88 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικών λογοτεχνημάτων αισθητική διδασκαλία: by Σουμελίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1927 . 112 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος στες Ινδίες by Σπυρομίλιος, Μίλτος Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1927 . 148+χάρτ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αγοραπωλησία τσιφ by Σημίτης, Γ.Σ. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1927 . 68 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του νόμου περί Δήμων και Κοινοτήτων by Γέραγας, Κώστας Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1929 . 344 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νομομακών του Μανουήλ Μαλαξού. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1916 . 88 σ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον: by Σπυρόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1933 . ιστ΄+456 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτικής δικονομίας επιτομος ερμηνεία by Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ. Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1914 . 356 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον πολιτικής δικονομίας by Λιβαδάς, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1927 . ιστ΄+975 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μετά την ανακήρυξιν του τουρκικού συντάγματος. Πολιτική κατάστασις της Μακεδονίας και τα προς περιφρούρησιν των ελληνικών δικαιωμάτων ληπτέα ειρηνικά μέτρα. Λόγος πανηγυρικός. Εκφωνηθείς εν τη αιθούση του Παρνασσού κατά την επέτειον του Παμμακεδονικού Συλλόγου by Ζαμάνης, Ζήσης Δ. Publication: Αθήνα: Αυγή. Παπασπύρου, Αθανάσιος Α., 1909 . 28 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha