Πρακτικά της εν Θεσσαλονίκη συγκληθείσης συνελεύσεως των Ιεραρχών της Ν. Ελλάδος. by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Θεσσαλονίκη: Παντελής, Σ.-Ξενοφωντίδης, Ν., 1917 . 125 σ. Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι διά τας γλωσσικάς ασκήσεις του νηπιαγωγείου των ξενοφώνων by Μπουντώνας, Ευθύμιος Publication: Θεσσαλονίκη: Παντελής, Σ.-Ξενοφωντίδης, Ν., 1913 . 32 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Ιερόν ψήφισμα του Αγίου Όρους Άθω και τα συναφή επίσημα έγγραφα κελεύσει της Ιεράς Κοινότητος.   Publication: Θεσσαλονίκη: Παντελής, Σ.-Ξενοφωντίδης, Ν., 1913 . 30 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψήφισμα των καθηγουμένων και προϊσταμένων της εκτάκτου Ιεράς Συνάξεως και των εν τη Ιερά Κοινότητι αντιπροσώπων των είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω. Γενόμενον εν τω εν Καρυαίς ιστορικώ ναώ του Πρωτάτου κατά την 3ην Οκτωβρίου 1913....   Publication: Θεσσαλονίκη: Παντελής, Σ.-Ξενοφωντίδης, Ν., 1913 . 6 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha