Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς του Πανεπιστημιακού έτους 1970-1971 / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1971 . 10 σ. ; 25x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς του Πανεπιστημιακού έτους 1971-1972 / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1972 . 11 σ. ; 25x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαιρετισμός προς τους νέους φοιτητάς του Πανεπιστημιακού έτους 1972-1973 / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1973 . 19 σ. ; 25x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της μεσαιωνικής ιστορίας της Ηπείρου / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1972 . 18 σ. ; , Ανάτυπο από τη "Δωδώνη", τ.Α' (1972) 25x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απονομή τιμητικών ψηφισμάτων εν τω Πανεπιστημίω Ιωαννίνων εις πανηγυρικήν εκδήλωσιν της 30-6-1973 : λόγος / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1973 . 18 σ. ; 25x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τρεις ιεράρχαι και η κλασική παιδεία / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1967 . 20 σ. ; 25x17 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά παλαιότυπα σε βιβλιοθήκες της πόλεως των Ιωαννίνων / by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1975 . 29 σ. ; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.Δ' (1975) 49-78 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύμανσις, διανομή και κατανομή της συχνότητος των καταιγίδων εν Ελλάδι / by Μεταξάς, Δ.Α. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1972 . 32 σ.: 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κοπέρνικος και το έργο του / by Σβολόπουλος, Σωτήριος Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων, 1973 . 18 σ. ; 24x7 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha