Έξι χρόνια πρυτανείας: by Τσεκούρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1997 . 59 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναμνήσεις by Μόδης, Γεώργιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2004 . 572 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανεπιστημιακός οδηγός /   Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1994 . 2 τ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η βαλκανική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής του μεταξικού καθεστώτος 1936-1941 : μεταπτυχιακή εργασία/ by Γκόλνα, Χριστίνα Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014 . 181 σ. : 30x21 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανεπιστημιακά:   Publication: Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 1 τ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια:   Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 748 σ.: 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιδεολογικές προσλήψεις και ιστοριογραφικές αναπλάσεις του χώρου στα Βαλκάνια: by Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 83-88. 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρτογραφώντας τη βλαχική διασπορά στα Βαλκάνια / by Κουκούδης, Αστέριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 19 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 89-107. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βελλά στους νεώτερους χρόνους / by Κορδώσης, Μιχάλης Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 8 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 111-118. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική αστική γεωγραφία της οθωμανικής Θεσσαλονίκης (17ος αιώνας). Η μαρτυρία του Evliya Çelebi / by Δρακούλης, Δημήτρης Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 26 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 143-170. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Πριγκηπόνησα, η κοινωνική και αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου κατά την ιστορική του διάσταση / by Πορίδης, Απόστολος Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 229-248. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνία και πολιτισμός στη Θεσσαλονίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου / by Σαββαΐδης, Παρασκευάς Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 271-294. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παλίμψηστο της αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης: by Καλογήρου, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 295-304. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα (tapu tahrir defterleri) του 15ου και του 16ου αιώνα ως πηγές για την τοπογραφία και τα τοπωνύμια. Επιλεγμένα παραδείγματα από τη Δυτική Μακεδονία / by Soustal, Peter Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 11 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 321-331. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταθερές και μεταβλητές ποιότητες του χώρου στο παραθαλάσσιο τοπίο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της παραλίας της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη / by Ανδρεάδου, Τατιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 17 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 383-398. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δραστηριότητα των μεταβυζαντινών ζωγράφων στον βαλκανικό χώρο : by Thomo, Pirro Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 401-414. 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μεταβυζαντινή παράδοση στη Βλαχία την Προφαναριωτική περίοδο / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 415-420. 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δύο άξονες Ελλάδα - Κροατία: by Cvjetkovic-Kurelec, Vesna Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 12 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 421-432. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες στη Ρουμανία (19ος-20ός αι.). Η μαρτυρία των επιτύμβιων μνημείων / by Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 18 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 465-482. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'installation des réfugiés grecs pontiques aux forntières Nord de la Grèce (1920-2000): by Bruneau, Michel Publication: Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015 . 17 σ.: , Δημοσιευμένο στο: Πολιτισμός και χώρος στα Βαλκάνια: 17ος - 20ος αιώνας, σ. 505-521. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha