Μαθήματα Πολιτισμού: by Μάρκου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1989 . 112 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίον βιβλιογραφίας της ελληνικής γλώσσης=Bibliographical bulletin of the greek language by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1978 . 2 τ. , Τόμ. 1: Διά το έτος.... 1973. Τόμ. 2: …. Τόμ. 3: Για τα έτη 1975 και 1976. Διπλό Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των αρχαίων νομισμάτων των νήσων Κερκύρας, Λευκάδος, Ιθάκης, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Κυθήρων συλλεχθέντων μεν υπό Παύλου Λάμπρου, δωρηθέντων δε τω Εθνικώ της Ελλάδος Πανεπιστημίω παρά του φιλογενεστάτου και φιλομούσου Αλεξάνδρου Μουρούζη και περιγραφέντων υπό Αχιλλέως Ποστολάκα. by Ποστόλακας, Αχιλλεύς Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1868 . ιβ΄+139 σ.:+6 φ. , Το δεύτερο αντίτυπο, από τη δωρεά της «Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας», περιέχει 6 ολοσέλιδα χαρακτικά. ΑΛΞ 673. κατάγραφο στην Π. Πολέμη. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1868 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γεώργιος ο Τραπεζούντιος και αι προς ελληνοτουρκικήν συνεννόησιν προσπάθειαι αυτού (η "περί της των Χριστιανών πίστεως" ανέκδοτος πραγματεία) by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1954 . 167 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικόν περί των Τούρκων Σουλτάνων (κατά τον Βαρβερινόν ελληνικόν κώδικα 111) by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1958 . 385 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι πνευματικαί επιστήμαι: by Λούβαρις, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1935 . 18 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος του πρυτάνεως του Πανεπιστημ. έτους 1946-7: by Δοντάς, Σπυρίδων Α. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1947 . 9 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις των επί της πρυτανείας αυτού κατά το πανεπιστημιακό έτος 1930-1931 πεπραγμένων: by Μελισσηνός, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1932 . 32 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Cyprus   Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1954 . 31 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός ως φοιτηταί του αρχαίου Πανεπιστημίου Αθηνών. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1931 . 30 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών /   Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1971 . 15 τ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών /   Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1953 . 40 τ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (40),

Actions: Add to cart
Western Music in Hellenic Communities. Musicians and Institutions / by Τρικούπης, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2015 . 444 σ. : 27x20 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλελεύθερη και δημοκρατική ιδεολογία της εθνικής επανάστασης του 1821 / by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987 . 47 σ. ; , Ανάτυπο από το "Επίσημοι Λόγοι" τ.27, σ.269-316 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύγχυσις αορίστου και παρακειμένου εις την γλώσσαν των μη φιλολογικών παπύρων / by Μανδηλαράς, Β. Γ. Publication: Αθήνα : Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1971 . 11 σ.; , Ανάτυπο από την ¨Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών", (1970-71) 291-302 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του (1830) έως τους Βαλκανικούς πολέμους (1913) / by Καρδαράς, Χρήστος Δ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002 . (14) φ. ; , Πρόγραμμα (e-learning) του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα "Ελληνισμός και Δύση από την αρχαιότητα ώς σήμερα". 29x21 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι πατρολογικαί σπουδαί εν Ελλάδι κατά την τελευταίαν δεκαετίαν (1945-1955) και αι τάσεις της Ορθοδόξου Ελληνικής Θεολογίας / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα : Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1955 . 15 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών" (1954-55) 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτοι επιστολαί του Παν. Κοδρικά προς τον Δημ. Ποστολάκαν / by Μπουμπουλίδης, Φαίδων Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1971 . 56 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών", (1970-71) 39-95 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ο σάτυρος ή το γυμνό τραγούδι" του Κωστή Παλαμά : ερμηνευτικαί παρατηρήσεις / by Μπουμπουλίδης, Φαίδων Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1971 . 7 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών", (1970-71) 351-357 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θρησκευτική πολιτική της Ενετίας εν Κρήτη έναντι των ορθοδόξων Κρητών από του ΙΓ' έως του ΙΕ' αιώνος / by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1969 . 17 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ", (1969-70) 21-38 25x18 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha