Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου πελάγους / by Σφυρόερας, Βασίλης Publication: Αθήνα: Ολκός, 1985 . 264 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα της Μακεδονίας. Η αρχαία Μακεδονική και η ψευδώνυμη γλώσσα των Σκοπίων / by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Ολκός, 1992 . 274 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
To ζήτημα της καταγωγής των Μακεδόνων. by Καλλέρης, Ιωάννης Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 18 σ. , Τόμος Η γλώσσα της Μακεδονίας, σ. 143-160 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πυρετός των μαρμάρων: by Τόλιας, Γιώργος Publication: Αθήνα: Ολκός, 1996 . 262 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη : οι πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες 1913 & 1918 =   Publication: Αθήνα: Ολκός, 1999 . 191 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τόπος και εικόνα:   Publication: Αθήνα: Ολκός, 1978 . 7 τ.: , Τόμ.Α΄:«Από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα. Από σπάνια βιβλία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Μουσείου Μπενάκη, ιδιωτικών συλλογών», σ.xvi+319. Τόμ.Β΄: «18ος αιώνας-Α΄», 1979, σ. (334). Τόμ.Γ΄: «18ος αιώνας-Β΄», 1979, σ. 337. Τόμ.Δ΄: «19ος αι.», 1982, σ.(4)+297. Τόμ.Ε΄: 1983, σ.219. Τόμ.ΣΤ΄: «19ος αι.», σ.225. Τόμ.Ζ΄: «19ος αι.», 251. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης by Γραμμένος, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Ολκός, 2004 . 383 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προτάσεις για την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης by Ξύδης, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Ολκός, 1976 . 2 τ.: , Τόμ. Α : Διαμόρφωση-εξέλιξη, σ.326. Τόμ. Β : Φορείς και προβλήματα, σ.255. | Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949 /   Publication: Αθήνα: Ολκός, 2002 . 351 σ. ; , Τίτλος Πρωτοτύπου: Studies of the Greek civil war 1945-1949. Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 1987. 24x17 εκ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek architects of Istanbul in the era of westernization=Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες της πόλης στην περίοδο του εκδυτικισμού. by Kuruyazici, Hasan Publication: Αθήνα: Ολκός, 2011 . 187 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου/Κ. Ν. Πλαστήρα Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σελίδες για την Ελλάδα του 20ου αιώνα: by Μουλλάς, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Ολκός, 1995 . 352 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες αρχιτέκτονες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (19ος-20ος αιώνας) by Κολώνας, Βασίλης Publication: Αθήνα: Ολκός, 2005 . 159 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εθνικότητα των Μακεδόνων. by Σακελλαρίου, Μιχαήλ Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 29 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θέση της Μακεδονικής στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους. by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 20 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα των αρχαίων επιγραφών της Μακεδονίας by Παναγιώτου, Άννα Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 14 σ. , Τόμος "Η γλώσσα της Μακεδονίας", σ. 181-194 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική διάλεκτος των αρχαίων Μακεδόνων και τα σημερινά νεοελληνικά ιδιώματα της Μακεδονίας (και της άλλης βόρειας Ελλάδας) by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 12 σ. , Τόμος "Η γλώσσα της Μακεδονίας", σ. 195-206 | Υπάρχει και στον τόμο «Η Δυτική Μακεδονία στην ιστορική της συνέχεια: Πρακτικά 3ου Πανδυτικομακεδονικού συνεδρίου», σ.79-88 βλ.VI-187-213. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψευδώνυμη γλώσσα ψευδεπίγραφου κράτους. by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 6 σ. , Τόμος "Η γλώσσα της Μακεδονίας", σ. 259-264 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία στην ιστορική συγκριτική γλωσσολογία των Βαλκανίων. by Ντελόπουλος, Κυριάκος Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 10 σ. , Τόμος "Η γλώσσα της Μακεδονίας", σ. 265-274 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 62 σ. , Τόμος "Η γλώσσα της Μακεδονίας", σ. 1-62 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καί πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 50 σ. , Τόμος "Η γλώσσα της Μακεδονίας", σ. 63-112 | Βλ. και ΧΙ-284-337 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha