Αναγκαίον επίμετρον. by Σκιάς, Ανδρέας Ν. Publication: Αθήνα: Νομική, 1906 . 128 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία: by Χαλκιόπουλος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Νομική, 1910 . ι΄+114 σ. , Φωτοτυπία του πρωτοτύπου. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γραμματική της ρωμαϊκής γλώσσας: by Φιλήντας, Μ. Publication: Αθήνα: Νομική, 1907 . ιγ'+563+δ σ. , Β' τόμ. Αθήνα, 1910. Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι.Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ήρωες της Μακεδονίας : Τεύχος Α΄. Ευάγγελος Νάτσης Καραβαγγέλης   Publication: Αθήνα: Τυπογραφείο "Νομική", 1910 . 63 σ. ; 21x14 εκ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πολιτικός βίος του κ. Θ.Π.Δηλιγιάννη. Μέρος Α΄   Publication: Αθήνα: Νομική, 1902 . 80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αττική υπό γεωγραφικήν, ιστορικήν και αρχαιολογικήν επόψιν by Κοκκώνης, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Νομική, 1901 . 16 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομική, ανθρωπολογική και κοινωνιολογική άποψις της εξ αμελείας εγκληματικότητος by Γιωτόπουλος, Π. Δ. Publication: Αθήνα: Νομική, 1910 . 66 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονία: by Καραβίας, Αχιλλεύς Γ. Publication: Αθήνα: Νομική, 1903 . 88 σ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της στρατιωτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους by Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Σ. Publication: Αθήνα: Νομική, 1911 . 80 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτη περί αστυνομικού συστήματος by Ζάχος, Χρήστος Publication: Αθήνα: Νομική, 1904 . 30 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική οικονομία by Gide, Charles Publication: Αθήνα: Νομική, 1911 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Ο 2ος τόμος είναι διπλός | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γενική εισαγωγή εις την χριστιανικήν αρχαιολογίαν: by Λαμπάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Νομική, 1897 . 24 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηθικά Νικομάχεια (α΄-ε΄) / by Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη Χάρης Καρατζάς, 1993 . (6)+287 σ. ; 21x14 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλλίπολις ή πόλις της Θρακικής Χερσονήσου : by Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα : Τυπ. "Νομική", 1907 . 96 σ. ; Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha