Περί θεότητος καθόδου και ιδία περί χριστιανισμού ήτοι το πρόγραμμά μου αναλελυμένον και επεξηγημένον. by Μυριδάκης, Εμμανουήλ Β. Publication: Χανιά: Νέα Έρευνα, 1913 . 128 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικαί παρατηρήσεις=Osservazioni linguistiche. by Παπαδάκις, Νικόλαος Αντ. Publication: Χανιά: Νέα Έρευνα, 1914 . 108 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προς τους Κρήτας αλληλογραφία Μελετίου Πηγά ή προσετέθη και το περισπούδαστον έργον αυτού κατά της αρχής του Πάπα. by Αγαθάγγελος Νικολάκης, Αρχιμανδρίτης Publication: Χανιά: Νέα Έρευνα, 1908 . 143 σ. , Στις σ.139-143 : Κατάλογος Συνδρομητών | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha