Σύντομος ιστορία του Αγίου Όρους / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 3 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 3-5(1963) Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η Δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους / by Κανατσούλης, Δημήτριος Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 2 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 3-5(1963) Υπάρχει και σε ψηφιοποιημένη μορφή στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Το ομόσπονδο κράτος των Σκοπίων και η γλώσσα του / by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 2 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 3(1963) Υπάρχει και ψηφιοποιημένο στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μνημεία των Σερβίων (τα τείχη) / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 1 σ. , Άρθρο στα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο4(1963) Διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι εκ της Δυτικής Μακεδονίας απόδημοι επί τουρκοκρατίας / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 2 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο4(1963). Υπάρχει και ψηφιοποιημένο στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περίπατοι στη Μακεδονία : Ακρόπολις του Βορρά. Η ιστορία και το πνεύμα της Καστοριάς / by Κιτσόπουλος, Γιώργος Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 1 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 4(1963) Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μορφές του Μακεδονικού Αγώνος : Παύλος Ρακοβίτης / by Μόδης, Γεώργιος Χ. Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 2 σ.: , Άρθρθο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο4(1963). Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κων. Τσιτσελίκης (1882-1938) : ο λογοτέχνης / by Αλευράς, Νάσης Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 2 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 4(1963) Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Πρέσπας / by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 2 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 4-5(1963). Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εις Τορόντο του Καναδά συγκροτείται το 17ον εθνικόν συνέδριον της Παμμακεδονικής Ενώσεως Αμερικής-Καναδά / by Γρηγορίου, Χ. Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 1 σ.: , Άρθρο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 4-5 (1963) Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μορφές του Μακεδονικού Αγώνος : Καπετάν Μακρής   Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 2 σ.: , Άρθρθο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 3(1963). Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ομόσπονδο κράτος των Σκοπίων και η γλώσσα του / by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 6 σ.: , Άρθρθο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 3-5(1963). Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Αι ανασκαφαί των τελευταίων ετών εις το χωρίον Ακρινή / by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 1 σ.: , Άρθρθο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 3(1963). Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λάκης και Γιάννης Νταϊλάκης / by Μόδης, Γεώργιος Χ. Publication: Κοζάνη: Μακεδονικά Σαλπίσματα, 1963 . 2 σ.: , Άρθρθο από τα "Μακεδονικά Σαλπίσματα", φύλλο 5(1963). Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή στον "Κοινό Φάκελο" Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha