Νεάπολις, Χριστούπολις, Καβάλα: Οδηγός Μουσείου Καβάλας / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ, 1969 . 183+(64) σ.: 21x14 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανατομία της επαναστάσεως: by Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1952 . 268 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παραγωγικότης των οδών. by Γόρδιος, Νικόλαος Γ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1961 , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά " Επιλήνια": by Κωνσταντόπουλος, Νικ. Κ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1965 . 95 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Το δεύτερο αντίτυπο: Αθήνα,Φ.Κων/νίδης-Κ.Μιχαλάς, 1971, 2η έκδ., σ.167, με 1 χάρτη αναδιπλπύμενο εκτός κειμένου.Αφιέρωση του συγγραφέα στη.σ.1. | Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορικές εικόνες της Παναγίας στη Ζάκυνθο. by Κονόμος, Ντίνος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1973 . 83 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γαλάζιος άνθρωπος. by Σακαλλή, Αυγή Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1967 . 182 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποιός είμαι;: by Σακαλλή, Αυγή Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1973 . 323 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γυναίκα με τα μαύρα γυαλιά. by Σακαλλή, Αυγή Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1970 . 257 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Ρούλας Παπαδημητρίου Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εις την Ιωνίαν Αιολίαν και Λυδίαν: by Νοταράς, Μιχάλης Ι. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1972 . 144 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική: by Αντωνέλλης, Παναγιώτης Σ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1956 . 227 σ.: , Στις σ. 205-214: Περίληψη στα αγγλικά.τις σ. 215-226 υπάρχει "Κατάλογος Συνδρομητών". Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βιογραφικαί αναμνήσεις του αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρύσανθου του από Τραπεζούντος by Τασούδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1970 . 2 τ.: , Τόμος Ι, ΙΙΙ (ο τόμος ΙΙ λείπει) | Τ. ΙΙΙ : Αρθρα και μελέται 1911-1948. Ο 2ος τόμος εκλάπη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η μεγάλη κρητική επανάσταση 1866-1869 by Πρεβελάκης, Ελευθέριος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1966 . 38 σ.: Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλυπτική στην αρχιτεκτονική: by Μαυρίκιος, Αντώνης Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1960 . 128 σ.: , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια νέα οικονομική πολιτική διά την Ελλάδα: by Παπανδρέου, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1965 . 24 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξις της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. by Ανδρεάδης, Στρατής Γ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1960 . 35 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αίτια της Ελληνικής Επαναστάσεως του Εικοσιένα: by Μουζάκης, Στέλιος Α. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης-Μιχαλάς ΟΕ., 1958 . 7 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha