Απολογισμός μιας εικοσαετίας. Τα «Κρητικά χρονικά»: by Καλοκαιρινός, Ανδρέας Γ. Publication: Ηράκλειο: Κρητικά Χρονικά, 1968 . 49 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Θεοτοκόπουλος και η κρητική ζωγραφική. by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Ηράκλειο: Κρητικά Χρονικά, 1950 . (72) σ.+(12) εικ.: , Τόμος Δ (1950) 371-440 Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κρητική ζωγραφική και η ιταλική χαλκογραφία. by Χατζηδάκης, Μανόλης Publication: Ηράκλειο: Κρητικά Χρονικά, 1947 . 20 σ.: , Τόμος Α (1947) 27-46 Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι μικρογραφίαι του Ερωτόκριτου: by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Ηράκλειο: Κρητικά Χρονικά, 1952 . 22+(31) σ.: , Τόμος ΣΤ (1952) 299-320 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον χειρόγραφον της μονής Απανωσήφη by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Ηράκλειο: Κρητικά Χρονικά, 1963 . 16 σ. , Τόμος 17 (1963) 7-15 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha