Το τέλος του παιχνιδιού.[Πρόγραμμα] Πρώτη παράσταση Πέμπτη 13 Απριλίου 1967. by Becket, Samuel Publication: Αθήνα: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 1967 . 47 σ.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος : τεκμήρια 1987-1988.   Publication: Θεσσαλονίκη: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 1989 . 156 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σίβυλλα: τραγωδία. Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 1962 / by Σικελιανός, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 1963 . 72 σ.: Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ευριπίδου,"Ιφιγένεια εν Αυλίδι" :   Publication: Θεσσαλονίκη: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 1963 . 44 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος : τεκμήρια 1988-1989   Publication: Θεσσαλονίκη: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 1990 . 144 σ.: 23x24 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας   Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 252 σ. : 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μακεδονία : γεωγραφικό και ιστορικό διάγραμμα / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 10 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σελ. 7-17 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντερεισματικοί τοίχοι των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων στα θέατρα των Φιλίππων και των Αιγών / by Βελένης, Γιώργος Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 10 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σελ. 35-45 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεργίνα : το αρχαίο θέατρο / by Δρούγου, Στέλλα Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 12 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σελ. 45-56 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Δίον της Μακεδονίας : τα θέατρα και το στάδιό του / by Παντερμαλής, Δημήτριος Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 5 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 57-62 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το στάδιο του αρχαίου Δίου / by Καραδέδος, Γιώργος Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 10 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 63-73 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ελληνιστικό θέατρο του Δίου / by Καραδέδος, Γιώργος Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 18 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 73-90 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ρωμαϊκό θέατρο του Δίου / by Παλαιοκρασσά-Κοπίτσα, Λυδία Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 10 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 91-100 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ρωμαϊκό ωδείο του Δίου / by Καραδέδος, Γιώργος Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 17 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 101-118 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μίεζα : η παράδοση, ο χώρος και οι αρχαιότητες / by Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 10 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 119-128 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχαίο θέατρο της Μίεζας / by Αλλαμανή-Σουρή, Βικτωρία Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 15 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 129-144 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη : η θέση πριν την ίδρυση της πόλης / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 14 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 145-158 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θέατρο-στάδιο της Θεσσαλονίκης : τα ανασκαφικά δεδομένα ενός αναπάντεχου ευρήματος / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 14 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 159-172 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ωδείο στην αγορά της Θεσσαλονίκης : η αποκάλυψη του ωδείου και της αγοράς / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 10 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 173-182 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ιππόδρομος της Θεσσαλονίκης / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Αθήνα : Διάζωμα; Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2012 . 8 σ. : , Άρθρο από το βιβλίο "Αρχαία θέατρα της Μακεδονίας", σ. 183-190 27x21 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha