Σχεδίασμα κατόπτρου της Νεοελληνικής Φιλολογίας: by Δε Κιγάλλας, Ιωσήφ Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1978 . (6)+111 σ. , Πρώτη έκδοση, Εν Ερμούπολει: Εκ της τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμέρη, 1846. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική φιλολογία ήτοι κατάλογος των από του 1800-1889 γεωγραφηθέντων υπό Ελλήνων by Μηλιαράκης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1981 . 128 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θερμαΐς ήτοι περί Θεσσαλονίκης. by Ιιωάννου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1978 . 72 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αστυγραφία Θεσσαλονίκης ήτοι τοπογραφική περιγραφή της Θεσσαλονίκης. by Ιιωάννου, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1978 . 114 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υπόμνημα ιστορικόν περί της νήσου ΄Ιμβρου: by Μουστοξύδης, Α. Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1978 . 64 σ. , 1η έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει, Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή, 1845. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία και στατιστική Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώρας: by Ιωαννίδης, Σάββας Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1981 . (4)+296+μη΄ σ.: , Διατίθεται σε ψηφιακή μορφή η 1η έκδοση: Εν Κωνσταντινουπόλει, 1870. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ζωγράφειος αγών ήτοι μνημεία της ελληνικής αρχαιότητος ζώντα εν τω νυν ελληνικώ λαώ   Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1978 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δείγματα κεραμοπλαστικής δι αρχιτεκτονικά κοσμήματα και άλλα χρήσιμα έργα εκ του εν Αθήναις εργαστηρίου του Δημητρίου Σαρρή. by Ziller, Ernst Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1977 . (2)+8 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ομιλία περί του εφευρέτου της τυπογραφικής τέχνης Ιωάννου Γουτεμβέργιου, εν συνόψει δε και περί των μέχρις ενάρξεως του ιερού αγώνος ελληνικών τυπογραφείων, γενομένη τη 24 Αυγούστου 1875. Εν τη γενική συνελεύσει της εταιρίας των τυπογράφων και βιβλιοδετών Γουτεμβεργίου. by Ειρηνίδης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1977 . 32 σ. , 1η έκδοση: Μετατύπωσις επιδιωρθωμένη εκ της εν Αθήναις πολιτικής και φιλολογικής εφημερίδος «Μερίμνης» 1876. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρωτοπόροι φιλόσοφοι : by Cohn, Jonas Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1970 . 212 σ., , Περιεχόμενα: Σωκράτης, Πλάτων, Ντεκάρτ, Σπινόζα, Κάντ, Φίχτε. Μετάφραση του: "Fuhrende Denker :geschichtliche Einleitung in die Philosophie". 18x13 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha