Η λυγερή: by Καρκαβίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ., 1920 . 180 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ωραίον, η καλλιτεχνία. by Ελευθερόπουλος, Α. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1932 . vii+222 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας: by Αγγελομάτης, Χρ. Εμ. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, . 414 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρώτο βιβλίον κατ' εκλογήν εκδοθέν. by Θουκυδίδης Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1927 . 216 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Θανάσης Αλτιντζής Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη 1830-1912: by Αναστασιάδου, Μερόπη Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 2008 . 656 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγια της πλώρης: by Καρκαβίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1924 . 243 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Λυγερή by Καρκαβίτσας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1926 . 156 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίτομος ιστορία Φιλίππου του Β' της Μακεδονίας by Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1935 . 52 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μέγας Αλέξανδρος: by Ζαλοκώστας, Χρήστος Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1973 . 268 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθιμα των τσελιγγάδων by Λαμνάτος, Βασίλης Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1979 . 126 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοντά στις ρίζες: by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1980 . 485 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μωραίτικα τραγούδια by Ταρσούλη, Γεωργία Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, . 212 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προς του διδασκάλους και τας διδασκαλίσσας συμβουλαί και οδηγίαι πρακτικαί by Payot, Jules Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1911 . 288 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η από του αναγνωστικού βιβλίου διδασκαλία της μητρικής γλώσσης εν τε τη κατωτάτη και τη μέση εκπαίδευσει by Βαλάκης, Π.Α. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1909 . ιστ'+409 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγίαι προς μεθοδικήν διδασκαλίαν των εν τοις σχολείοις της μέσης παιδείας διδασκομένων μαθημάτων by Τζάρτζανος, Αχιλλέας Α. Publication: Αθήνα: Κολλάρος, Ιωάννης Δ. & Σια, 1928 . τ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha