Η εικόνα των Μακεδόνων στην εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας by Irmscher, Johannes Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 6 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ.7, σσ. 53-58 | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κτητορικές παραστάσεις στη Μακεδονία του ΙΔ αιώνα by Maksimovic, Ljubomir Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 61 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 59-120 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κλήμης ο Αλεξανδρεύς και αι περί πλούτου θεωρίαι αυτού by Νεζερίτης, Άγγελος Θ. Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 6 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 121-126 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βυζαντινή Μακεδονία: by Γεωργούλας, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 13 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 127-140 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία αναφορά εις την διατροφήν των Μακεδόνων του Βυζαντίου by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 6 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 264-269 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι σέρβοι αδελφοί Δραγάση και η δράση τους στην Μακεδονία κατά τον 14ο αιώνα by Νικολούδης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 11 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 270-280 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος ως βυζαντινή μοναχική πολιτεία ορθοδόξου ησυχασμού και η μέσω Αγιορειτών προβολή της μυστικής θεολογίας εις την Αγίαν Ρωσσίαν by Τσιρίμπας, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 21 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 307-327 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επανάσταση των Ζηλωτών της Θεσσαλονίκης και το κίνημα των Πελοποννησίων κατά του Μανουήλ Καντακουζηνού, δεσπότη του Μυστρά by Κατσαφάνας, Δημήτριος Γ. Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 22 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 328-349 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλάβοι-Μακεδόνες: by Ζαχόπουλος, Χρήστος Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 16 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 389-404 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία προσέγγισις της καθημερινής ζωής εις την Θεσσαλονίκην του Βυζαντίου by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 7 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 458-464 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά μνημεία Θεσσαλονίκης: by Μαντέλλου, Παναγιώτα Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 20 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 529-548 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά χειρόγραφα και κειμήλια της Μακεδονίας στις Ι. Μονές Εικοσιφοίνισσας Δράμας και Τιμίου Προδρόμου Μενοικέου Σερρών by Σάπικας, Δανιήλ Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 29 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 405-433 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιναί μελέται : Διεθνής Επιστημονική Επετηρίς Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ερεύνης /   Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 712 σ. : , Πρακτικά του "7ου Διεθνούς Βυζαντινού Επιστημονικού Συνεδρίου" 21x14 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha