Λόγοι και μελέται. by Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότης Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1967 . 4 τ. , Τόμος Α: Αθήναι, 1967, σ. 326. Τόμος Β: Αθήναι, 1967, σ. 399. Τόμος Γ: Αθήναι, 1967, σ. 395. Τόμος Δ: Κοινοβουλευτικαί αγορεύσεις. Αθήναι, 1967, σ. 467 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Επιστημονικόν έργον (1957-1967): by Οικονόμου, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1968 . 110 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επαγγελματικαί νόσοι: by Αραβαντινός, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1937 . (40)+150 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων by Δασκαλάκης, Απόστολος Β. Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1965 . 655 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η ιστορία της Ελληνικής Δικαιοσύνης: by Μουσούρης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1940 . 208 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ ποινικού νόμου και πάντες οι λοιποί νόμοι οι περιέχοντες ποινικάς κυρώσεις ως ερμηνευθήσαν υπό του Αρείου Πάγου και των εφετών by Πατσουρίδης, Σ.Α. Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1938 . 1535 σ. , Αποσυρμένο | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ναυπλία από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ'ημάς: by Λαμπρυνίδης, Μιχαήλ Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1950 . ιστ'+368 σ.; , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής ειρήνης by Χριστόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1935 . 213 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νέα φάσις του Μεσογειακού προβλήματος και η Ελλάς by Χριστόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1935 . 47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αλέξανδρου Παπαναστασίου μελέτες, λόγοι, άρθρα by Παπαναστασίου, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1957 . κδ'+406 σ.: Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται, λόγοι, διαλέξεις. by Παπαφράγκος, Στάμος Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1940 . (3)+444 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός της προικός κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον by Δημάκης, Παν. Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1959 . ι΄+327 σ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δίκαιον εις τας Ασσίζας της Αντιόχειας by Ζέπος, Παν. Ι. Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1963 . 11 σ. , Τόμος "Ερανίου Γ.Σ.Μαριδάκη", τόμ. Α' σσ. 111-119 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha