Λογοτεχνικές μεταφράσεις του μείζονος Ελληνισμού: by Παπαλεοντίου, Λευτέρης Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 1998 . 351 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια :   Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 501 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μακεδονία : by Γιαννάκης, Γεώργιος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012 . 295 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γλωσσική συνείδηση στα Βαλκάνια: 18ος-20ος αιώνας / by Σκοπετέα, Έλλη Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 11-1 Νοεμβρίου 2001= Language, society, history: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12 November 2001, σ.31-41. | Το κείμενο δημοσιεύεται και στα γαλλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνογένεση, αποκλειστικότητα και το μοντέλο της μητρικής γλώσσας στη Βαλκάνια / by Βουτυρά, Ευτυχία Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 11-1 Νοεμβρίου 2001= Language, society, history: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12 November 2001, σ. 73-98. | Το κείμενο δημοσιεύεται και στα γαλλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η διάσπαση της γλώσσας = by Jaksic, Bozidar Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 11-1 Νοεμβρίου 2001= Language, society, history: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12 November 2001, σ.143-172. | Το κείμενο δημοσιεύεται και στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλώσσα, γεωγραφία, ιστορία: Ο W. Μ. Leake και οι νεοελληνικές του έρευνες (1814) / by Γιακωβάκης, Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 37 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 11-1 Νοεμβρίου 2001= Language, society, history: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12 November 2001, σ. 201-237. | Το κείμενο δημοσιεύεται και στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλώσσα και εθνοτική ταυτότητα: η περίπτωση της βλάχικης γλώσσας / by Μπέης, Σταμάτης Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 11-1 Νοεμβρίου 2001= Language, society, history: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12 November 2001, σ.411-421 | Το κείμενο δημοσιεύεται και στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ετερογλωσσία και αφομοιωτικοί σχεδιασμοί: Η περίπτωση της ελληνικής Μακεδονίας μετά την απελευθέρωση (1913-1925) / by Κωστόπουλος, Τάσος Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 11-1 Νοεμβρίου 2001= Language, society, history: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12 November 2001, σ. 443-470. | Το κείμενο δημοσιεύεται και στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσική πολιτική και δίκαιο στα Βαλκάνια: η περίπτωση των μουσουλμάνων της Ελλάδας / by Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 31 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 11-1 Νοεμβρίου 2001= Language, society, history: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12 November 2001, σ. 471-501. | Το κείμενο δημοσιεύεται και στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στην ελληνική επιγραφική: by Οικονομάκη, Νίκη Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015 . 116 σ. ; Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο γλωσσικός χάρτης της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα /   Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015 . 222 σ. ; Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Γλώσσες και διάλεκτοι στην αρχαία Μακεδονία / by Crespo, Emilio Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015 . 16 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "Ο γλωσσικός χάρτης της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα", σ. 75-90. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξασθένηση των φρακτικών συμφώνων στη μακεδονική διάλεκτο / by Crespo, Emilio Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015 . 14 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "Ο γλωσσικός χάρτης της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα", σ. 91-104. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία μακεδονική / by Dosuna, Julián Méndez Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015 . 10 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "Ο γλωσσικός χάρτης της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα", σ. 105-114. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενεπίγραφα αγγεία ποτού (περ. 700 π.Χ.) από τη Μεθώνη Πιερίας / by Τζιφόπουλος, Γιάννης Ζ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015 . σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "Ο γλωσσικός χάρτης της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα", σ. 115-124. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία ελληνικά τοπωνύμια και επώνυμα της Μακεδονίας και της Θράκης στα πλαίσια των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων / by Συμεωνίδης, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2015 . 16 σ. ; , Δημοσιευμένο στο: "Ο γλωσσικός χάρτης της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα", σ. 195-210. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The battle for a thesaurus. Bulgarian national language-building in the 19th century: The case of the dictionary = by Hranova, Albena Publication: Θεσσαλονίκη: Κεντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2007 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Τα Βαλκάνια : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. Θεσσαλονίκη, 11-1 Νοεμβρίου 2001= Language, society, history: The Balkans. Proceedings of an International Conference. Thessaloniki, 11-12 November 2001, σ. 359-371. | Το κείμενο δημοσιεύεται και στα αγγλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha