Ιστορία των νεωτέρων Ελλήνων από της Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως υπό Μωάμεθ του Β΄ μέχρι του 1825. by Raffenel, Caude Denis Publication: Αθήνα: Καραμπίνης, Φ. και Κ. Βάφας, 1861 . 318 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Του εν αγίοις Πατρός ημών Φωτίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Τα αμφιλόχια, ή λόγων ιερών συλλογή, εν ή ζητήματα της Θείας Γραφής διαλύεται. Εκ κώδικος της κατά τον Άθωνα Μεγάλης Λαύρας. Εκδιδόντος Σοφοκλέους Κ. του εξ Οικονόμων. by Φώτιος Α', Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Αθήνα: Καραμπίνης, Φ. και Κ. Βάφας, 1858 . (2)φ.+ξδ'+412+(4) σ.: , Γκίνης-Μέξας 7748. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1858 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτομή της τέχνης του πολέμου. Συγγραφείσα υπό του Στρατάρχου Βαρόνου Ιομίνη, γενικού υπασπιστού της Α. Α. Μ. του Αυτοκράτορος πασών των Ρωσσιών. Μεταφρασθείσα δ εκ της Γαλλικής εις την Ελληνικήν, υπό Ζ. Χαρμολάου, αντισυνταγματάρχου εις τον Ελληνικόν στρατόν. by Jomini, baron de Publication: Αθήνα: Καραμπίνης, Φ. και Κ. Βάφας, 1856 . 3 τ.; , Μέρος Β΄: «Περί στρατηγικής», σ. 276. Μέρος Γ΄: «Περί βαθέας τακτικής», σ. 131. Μέρος Δ΄: « Περί κινητικής», σ. 142. Γκίνης-Μέξας 6926. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha