Άνδριοι καλλιτέχναι / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1996 . 192 σ. , "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 25(1996) Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις του λαού της νήσου Άνδρου / by Πασχάλης, Δημήτριος Π. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1996 . 255 σ. , Άρθρο στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 26(1996) Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κτητορικές πλάκες της Άνδρου / by Καραγάτση, Μαρίνα Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1996 . 196 σ. , Άρθρο από τα "Αδριατικά Χρονικά", τόμος 27(1996) | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα Ανδριακά έγγραφα της εποχής του Καποδίστρια (1828-1832) / by Βάλμα-Παυλώφ, Ευδοκία Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1997 . 207 σ. , Τόμος 28(1997) | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα Ανδριακά έγγραφα του δεκάτου έκτου αιώνος / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1999 . 167 σ. , "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 28(1997) | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Βασίλειου Ν. Τατάκη (1896-1986) : πρακτικά ημερίδας, Άνδρος (2 Ιουνίου 2001)   Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 2002 . 107 σ. , Βρίσκονται στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 33(2002) Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα ψαλτικής τέχνης της νήσου Άνδρου : αναλυτικός περιγραφικός κατάλογος / by Γιαννόπουλος, Εμμανουήλ Στ. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 2005 . 344 σ. , Βρίσκονται στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 36(2005) Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνήμη Βασίλειου Ν. Τατάκη (1896-1986) : πρακτικά Β' συμποσίου, Άνδρος (20-21 Σεπτεμβρίου 2003) :   Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 2004 . 196 σ. , Βρίσκονται στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 37(2004) Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιβλιοθήκη της Σχολής της Αγίας Τριάδος Κορθίου / by Πολέμης, Δημήτριος Ι. Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 2005 . 211 σ. , Βρίσκονται στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 38(2005) Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευανθία Καίρη : διακόσια χρόνια από τη γέννησή της 1799-1999 : πρακτικά συμποσίου, Άνδρος (4 Σεπτεμβρίου 1999)   Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1999 . 133 σ. , Βρίσκονται στα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 31(2000) Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεταβυζαντινά κειμήλια της Άνδρου (κατάλογοι σκευοφυλακίων των εν λειτουργία μονών) / by Φύσσας, Νικόλας Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 2007 . 233 σ. , Άρθρο από τα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 41(2007) Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κάτω Κάστρο : η πρώτη φάση των ανασκαφών στο βενετικό φρούριο της χώρας Άνδρου / by Δωρή, Ελένη Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 2003 . 230 σ.+πίνακ. , Άρθρο από τα "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 34(2003) Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδριώτες εκπαιδευτικοί του 19ου αιώνα / by Αντωνίου, Δαυίδ Publication: Ανδρος: Καίρειος Βιβλιοθήκη, 2005 . 466 σ. , "Ανδριακά Χρονικά", τόμος 35(2005) Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha