Σύμμεικτα /   Publication: Αθήνα : Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1966 . 16 τ. , Από τον τόμο 18 (2008) το περιοδικό μετονομάζεται σε "ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ" . Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (16), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά Σύμμεικτα /   Publication: Αθήνα : Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 2008 . 7 τ. , Συνεχίζει την έκδοση του περιοδικού "ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ" . Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Ιερά Μονή Διονυσίου. Κατάλογος του Αρχείου / by Νικολόπουλος, Παναγιώτης Γ. Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1966 . 78+(2) σ.+35 φ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", 1 (1966) 257-334+(36) φ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἡ ἀντιβασιλεία εἰς τὸ Βυζάντιον / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 144 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", 2 (1970) 1-144 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολὴ εἰς τὴν χρονολόγησιν τῶν Ἀβαρικῶν καὶ Σλαβικῶν ἐπιδρομῶν ἐπὶ Μαυρικίου (582-602) (μετ' ἐπιμέτρου περὶ τῶν Περσικῶν πολέμων) / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 62 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", 2 (1970) 145-206 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οἱ ὅροι «Ἀλβανοὶ» καὶ «Ἀρβανῖται» καὶ ἡ πρώτη μνεία τοῦ ὁμωνύμου λαοῦ τῆς Βαλκανικῆς εἰς τὰς πηγὰς τοῦ ΙΑ᾽αἰῶνος / by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 48 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", 2 (1970) 207-254 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἱερὰ Μονὴ Κωνσταμονίτου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου / by Οικονομίδης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", 2 (1970) 416-436 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἱερὰ Μονὴ Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου / by Οικονομίδης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 22 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", 2 (1970) 437-458 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου / by Οικονομίδης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1979 . 66 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [3] (1979) 197-263 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le Mont Athos et la politique du patriarcat de Constantinople, de 1355 à 1375 / by Nastase, Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1979 . 56 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [3] (1979) 121-177 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le témoignage du Vaticanus gr. 163 pour la période entre 945-963 / by Μαρκόπουλος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1979 . 37 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [3] (1979) 83-119 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantinoarabica: Οἱ πρῶτοι Ἀραβοβυζαντινοὶ πόλεμοι στὴν Παλαιστίνη,Ἰορδανία, Συρία καὶ Φοινίκη. Συμβολὴ πρώτη: Κριτικὸς ἔλεγχος τῶν πηγῶν / by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1979 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [3] (1979) 1-28 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στὸν θεσμὸ τῆς βενετικῆς ὑπηκοότητας. Προστατευόμενοι τῆς Βενετίας στὸν λατινοκρατούμενο ἑλληνικὸ χῶρο (13ος-15ος αἰ.) / by Μαλτέζου, Χρύσα Α. Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1981 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [4] (1981) 1-16 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἡ πρώιμη βυζαντινὴ ἱστοριογραφία καὶ τὸ λεγόμενο «μεγάλο χάσμα» / by Λουγγής, Τηλέμαχος Κ. Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1981 . 37 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [4] (1981) 49-85. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου. Κατάλογος τοῦ Ἀρχείου / by Χρυσοχοΐδης, Κρίτων Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1981 . 50 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [4] (1981) 251-300. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ Βασιλείου Α΄ στὴ δεκαετία 867-877 / by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1981 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [4] (1981) 301-315 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἡ περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο. Ἀρχιτεκτονικὴ καὶ συμβολισμὸς / by Αγγελίδη, Χριστίνα Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1983 . 35 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [5] (1983) 91-125 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἀντιδράσεις στὴ δυτικὴ πολιτικὴ τοῦ Βασιλείου Α΄. Διαμόρφωση νέας στρατιωτικῆς ἡγεσίας / by Βλυσίδου, Βασιλική Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1983 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [5] (1983) 127-141. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οἱ πολιτικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀντίσταση στοὺς Λατίνους τὸ 1204 / by Γουναρίδης, Πάρις Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1983 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [5] (1983) 143-160 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731) / by Μαρκόπουλος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1983 . 37 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [5] (1983) 249-285. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha