Μελέται πενταετούς προγράμματος:   Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1966 . 194 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περιφερειακή γεωργική ανάπτυξις.   Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1967 . 193 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ασφάλεια των εργαζομένων στη βιομηχανία. by Δημαρόγκωνας, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1987 . 259 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάπλαση προβληματικών περιοχών κατοικίας υψηλών & μέσων πυκνοτήτων στα αστικά κέντρα: Προγραμματισμός και μέτρα πολιτικής. by Αραβαντινός, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1987 . 151 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακαθάριστο εγχώριο προιόν 1830-1939: by Κωστελένος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 2007 . 266 σ. +1cd Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα της τοπικής αυτοδιοικήσεως εν Ελλάδι by Μιχαλακάκου, Γεωργία Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1970 . 158 σ.; Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα αναπτύξεως παράκτιων περιοχών της Ελλάδος by Merryman, John Henry Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1965 . 94 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Aspects of income distribution in Greece by Λιάνος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1974 . 120 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομετρικόν υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας by Suits, Daniel Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1965 . 131 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
An econometric model of the greek economy by Suits, Daniel Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1964 . 131 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studies in greek taxation by Break, George Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1964 . 252 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek industrialists: by Alexander, Alec Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1964 . 182 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notes on the theory of economic planning by Radner, Roy Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1963 . 140 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διακλαδική ανάλυσις των δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως της ελληνικής οικονομίας by Γκαμαλέτσος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1975 . 195 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως 1976-1980:   Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1977 . 117 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
An econometric analysis of international tourism by Παρασκευόπουλος, Γιώργος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1977 . 110 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Spline functions fitted by standard regression methods by Suits, Daniel Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1977 . 40 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία: by Σκούντζος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1980 . 88 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάλυση των ενεργειακών αναγκών της ελληνικής οικονομίας by Σαμουηλίδης, Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1982 . 280 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δυνατότητες πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας στα Βαλκάνια: by Πουρναράκης, Ευθύμιος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1987 . 341 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha