Η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης: by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1977 . 207 σ. ; 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διπλωματική δράσις του Ιωάννου Καποδίστρια υπέρ των Ελλήνων 1814-1831. by Πετρίδης, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1974 . 239 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόλεμος και ειρήνη στο Ισλάμ: by Οικονομίδης, Αντώνης Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1980 . 157 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les relations consulaires aux termes de la convention de Vienne du 24 Avril 1963 by Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1974 . viii+363 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα εκ της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διεθνούς δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών: by Ιωάννου, Κρατερός Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1971 . κγ'+307 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι διεθνείς σχέσεις του Αφχανιστάν και ιδίως μετά των Η.Π.Α. by Habib, Said Hafiz Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1974 . 112 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύμβασις της UNESCO περί απαγορεύσεως διακρίσεων εις την εκπαίδευσιν: by Χατζηκωνσταντίνου, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1982 . 283 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Security questions:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1989 . 86 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The european Economic Community: by Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1969 . 141 σ. , Υπάρχει μόνο ο 1ος τόμος : "Οικονομολογικά" Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΕΟΚ-χώρες κρατικού εμπορίου της ανατολικής Ευρώπης: by Κωνσταντινίδης, Στρατής Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1987 . 345 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les solutions Grecques au probleme des doubles impositions legales internationales en matiere dΊmpots directs by Θεοχαρόπουλος, Λουκάς Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1969 . xv+231 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συφωνία περί διακανονισμού των εκ των επενδύσεων αναφυομένων διαφόρων by Λεγάκις, Κίμων Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1977 . 418 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' invasion Turque a Chypre du point de vue du droit international by Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1983 . 58 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εναρμόνισις των νομοθεσιών εν τω πλαισίω της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος by Ρόδιος, Νίκος Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1977 . 173 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha