Ιστορίες γύρω από τα Σέρβια by Konig, Judith Publication: Σέρβια (Κοζάνης): Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1997 . 139 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Geschische um Servia Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνάντηση:   Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1997 . 116 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λογοτεχνικές εκδόσεις μακεδονικών πόλεων πλήν Θεσσαλονίκης 1879-1950: by Χριστιανόπουλος, Ντίνος Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1998 . 144 σ. ; 18x13εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Κωνστάντιος Ματουλόπουλος: by Λαμπρέτσας, Ηλίας Κ. Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1997 . 272 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρόβαλτο: by Λαμπρέτσας, Ηλίας Κ. Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 2010 . 581 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κουζιανιώτικα μασλάτια (μιά Σκαρκιώτσα θυμάτι). by Κουζιάκη, Θεοδώρα Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 2008 . 215 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνικές εκδόσεις των Σιατιστινών Μαρκίδων Πούλιου στη Βιέννη (1791-1797) / by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 38 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.81-118. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σχολή της Κοζάνης κατά τον 18ο αι. βάσει χειρογράφων, εγγράφων και εντύπων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης: by Καρανάσιος, Χαρίτων Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 37 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.143-180. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχόλια για την «Απογραφική Έκθεση του Μεσημβρινού Μέρους της Μακεδονίας» του Χαρισίου Μεγδάνη / by Μπουντιούκος, Γεώργιος Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 12 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.307-318. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο νεοελληνικός διαφωτισμός και το γλωσσικό ζήτημα / by Ντίνας, Κωνσταντίνος Δημ. Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 20 σ. , Τόμος: "Νεοελληνικός διαφωτισμός: (απόπειρα μιας νέας ερευνητικής συγκομιδής). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Κοζάνη 8-10 Νοεμβρίου 1996", σ.331-350. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αμπελοκαλλιέργεια στη Σιάτιστα :   Publication: Σιάτιστα: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 27 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικός διαφωτισμός:   Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 437 σ.; 24x17 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο παμβαλκάνιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και η Δυτική Μακεδονία:   Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 2002 . 115 σ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής: by Παπαϊωάννου, Λάζαρος Publication: Κοζάνη: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 78 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha