Η απελευθέρωσις της Ανατολικής Θράκης τον Ιούλιον του 1920 και η δραματική εγκατάλειψίς της τον Οκτώβριον του 1922: by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1972 . 39 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Πέντε συγγενείς εκ Λέρου Αρχιερείς Ηρακλείας (1714-1830) / by Γεδεών, Μανουήλ Ιω. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1934 . 38 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακικά", Ε (1934) 3-40. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικά:   Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1928 . 46 τ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (46), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επισκοπικοί κατάλογοι των επαρχιών της Βορείου Θράκης και εν γένει της Βουλγαρίας από της αλώσεως και εξής / by Γερμανός, Μητροπολίτης Σάρδεων Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1937 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θρακικά", 8 (1937) 110-189. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκ Διδυμοτείχου αναθηματική στήλη Πλωτ(ε)ινοπολιτών / by Κουρτίδης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1937 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θρακικά", 8 (1937) 190-195. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Διδυμοτείχω ανευρεθείσα αναθηματική επιγραφή Πλωτινοπολιτών / by Βαφείδης, Νικόλαος Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο Αθηνών, 1937 . 15 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θρακικά", 8 (1937) 196-210. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόλις και Νομός Ραιδεστού / by Μανουηλίδης, Φίλιππος Publication: Εν Αθήναις Θρακικό Κέντρο, 1955 . 318 σ. ; , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό : "Θρακικά", 24 (1955) 1-318. 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ανατολική Θράκη / by Παπαδόπουλος, Ιωάννης Publication: Εν Αθήναις Θρακικό Κέντρο, 1955 . 318 σ. ; , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 7-9. 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιογραφική εκδρομή εις την μονήν Μπατσκόβου / by Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν. Publication: Εν Αθήναις Θρακικό Κέντρο, 1955 . 6 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό : "Θρακικά", 23 (1955) 10-16. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνισμός της Θράκης κατά την εποχήν της τουρκοκρατίας / by Γιαννακάκης, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1958 . 296 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό "Θρακικά", 29 (1958) 5-300. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την ιστορίαν της Θράκης / by Γιαννακάκης, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1959 . 267 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό "Θρακικά", 30 (1959) 5-272. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλίπουσαι φυσιογνωμίαι της Θράκης :   Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1959 . 8 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό "Θρακικά", 30 (1959) 286-294 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία παιδείας Διδυμοτείχου και περιχώρων (1778-1953) / by Μανάκας, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1959 . 248 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 31 (1959) 5-253. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά [Διδυμοτείχου] / by Μανάκας, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1959 . 28 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 31 (1959) 255-282 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Ι. Γιαννακάκης   Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1959 . 4 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 31 (1959) 283-286. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνέχεια ιστορίας Σαμμακοβίου / by Κιακίδης, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1960 . 140 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 33 (1960) 7-146. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία Αυδημίου / by Γιαννακόπουλος, Αναστάσιος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1960 . 32 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 33 (1960) 147-178. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Σουφλίου / by Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης, Χρήστος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1960 . 101 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 33 (1960) 191-291. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα τεμάχια περί Θράκης: Κείμενα εγγράφων της τουρκοκρατίας / by Μαμέλης, Γεώργιος Αν. Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1960 . 1 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 33 (1960) 292. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοκοροθυσία Αγίου Δημητρίου (Διδυμότειχον). Θυσία βοοειδών την ημέραν του Αγίου Αθανασίου / by Μανάκας, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Θρακικό Κέντρο, 1960 . 3 σ. , Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό: "Θρακικά", 33 (1960) 293-295. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha