Επιβάτες Ανατολικής Θράκης: by Βέικου-Σεραμέτη, Κατίνα Publication: Ξάνθη: Θρακικά Χρονικά: Έρευνα-Επιστήμη-Τέχνη, 1981 . 6 σ. , Τόμος 36(1980-81), 90-94 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της γλώσσης των Θρακών. by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικά: Τριμηνιαίον Επιστημονικό Σύγγραμμα, 1932 . 56 σ. , Τόμος Γ΄ (1932) 181-235 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες χειρογράφου. by Βέικου-Σεραμέτη, Κατίνα Publication: Ξάνθη: Θρακικά Χρονικά: Έρευνα-Επιστήμη-Τέχνη, 1977 . 17 σ.: , Τόμος 33 (1977) | Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέα. Βλ. και «Ελληνικά», τόμ.22 (1969) 238-239. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιερόν του Ζυμυδρηνού Ασκληπιού εν Θράκη. by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1940 . 11 σ.: , Τόμος ΙΓ' (1940) 266-276 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχολεία της Θράκης επί τουρκοκρατίας. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1931 . 27 σ. , Τόμος Παράρτημα Τόμ. Γ (1931)59-83 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξάνθη, 1919-1920 διασυμμαχική κατοχή: by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: Θρακικά Χρονικά: Έρευνα-Επιστήμη-Τέχνη, 1977 . 60 σ.: , Τόμος 33 (1977) 1-61 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Γανόχωρα της Ανατολικής Θράκης: by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1972 . 108 σ. , Τόμος 46 (1972-73) 181-288 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαμένες ελληνικές εστίες της Ανατολικής Ρωμυλίας. Η Αγαθούπολη και η περιοχή της. by Γερμίδης, Άγγελος Publication: Θεσσαλονίκη: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1972 . 20 σ. , Τόμος 46 (1972-73) 291-310 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την ιστορίαν ΄Ιμβρου και Τενέδου. by Καλαϊτζής, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1978 . 71σ. , Τόμος Α΄ (1978) 224-290 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας επαγγελματικός οδηγός του 1910-1911: by Ιωαννίδης, Στέφανος Publication: Ξάνθη: Θρακικά Χρονικά: Έρευνα-Επιστήμη-Τέχνη, 1976 . 17 σ. , Τόμος (1975-76) 27-41 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκκλησιαστική ιστορία της Ίμβρου. by Ζαφειριάδης, Γεώργιος Χ. Publication: Αθήνα: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1971 . 41 σ. , Τόμος (1971) 257-297 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαμοθράκη: by Ζωγραφάκης, Γιώργος Publication: Αθήνα: Θρακικά: Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό του εν Αθήναις Θρακικού Κέντρου, 1984 . 16 σ. , Τόμος Δ' (1984) 102-116 | Δωρεά Γεωργίου Ζωγραφάκη Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ασυνήθιστο υλικό: μελέτη / by Βέικου-Σεραμέτη, Κατίνα Publication: Ξάνθη: Θρακικά Χρονικά, 1978 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Θρακικά Χρονικά", 34 (1978) Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θάλασσα στο χωριό μου by Βέικου-Σεραμέτη, Κατίνα Publication: Ξάνθη: Θρακικά Χρονικά: Έρευνα-Επιστήμη-Τέχνη, 1964 . 11 σ. , Τόμος (1964) 115-125 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος -ευρετήριον περιεχομένων των μέχρι τούδε εκδοθέντων 36 τόμων των "Θρακικών"   Publication: Αθήνα: Θρακικά, 1963 . (82) σ. , Το ευρετήριο δημοσιεύτηκε στον τόμ. 36 (1963) 216-298. Υπάρχουν λάθη στην αντιστοιχία τόμων και περιεχομένων. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσκοποι, λόγιοι, επίσημοι και μεγάλοι της Επαρχίας Ηρακλείας / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Θρακικά, 1963 . (203) σ. , Το ευρετήριο δημοσιεύτηκε στον τόμ. 36 (1963) 13-216 Υπάρχουν λάθη στην αντιστοιχία τόμων και περιεχομένων. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha