Ελληνικά : ιστορικόν περιοδικόν δημοσίευμα /   Publication: Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών ; Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1928 . 68 τ. ; , Το περιοδικό στη δεύτερη περίοδο εκδίδεται από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ο τόμος 15(1957) : τιμητικός τόμος Σωκράτους Κουγέα 24x17 εκ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (11), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (55), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιγραφαί Σικυωνίας / by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 5-18 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτικά, βιογραφικά και βιβλιογραφικά στον Ανδρέα Κάλβο / by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 36 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 19-54 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μητρόπολις Μορραχριδών / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 52 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Αθήναις συνέδριον των συμμάχων κατά το έτος 370 π.Χ. / by Παπασταύρου, Ιωάννης Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 53-67 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κεφαλληνιακά επώνυμα / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 117-121. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανσέληνος / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 68 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατοικιά / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 122 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αιγαίον Πέλαγος -Αρχιπέλαγος / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 130-132 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νησιώτικα χρονικά / by Μαλανδράκης, Μιχαήλ Η. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 48 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 69-116 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Διονύσιος Φωτεινός και το ιστορικόν έργον αυτού / by Σβορώνος, Νίκος Γ. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 46 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/1 (1938) 133-178 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρητικά επιγραφικά / by Πέτρου-Μεσογείτης, Χρ. Ν. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 193-209 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σάλωνα - Τσάκωνες / by Άμαντος, Κ. Ι. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 210-212 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεοφάνους του εξ Αγράφων βίος Διονυσίου του εκ Φουρνά / by Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 273-279. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέσσαρες φορηταί εικόνες του Διονυσίου / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 273-279 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κ. Νικολόπουλος ως μουσικοσυνθέτης και γαλλόφωνος ποιητής / by Γκίνης, Δημήτριος Σ. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 280 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα πατριαρχικά και εκκλησιαστικά γράμματα περί των μονών των Μετεώρων / by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 281-306 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παρά την Χριστούπολιν τείχισμα / by Μπακαλάκης, Γιώργος Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 307-318 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νησιώτικα χρονικά / by Μαλανδράκης, Μιχαήλ Η. Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1938 . 84 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 10/2 (1938) 319-402. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικαί συγκρίσεις παρά Πλάτωνι / by Βούρβερης, Κωνσταντίνος Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 5-11. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha