Υπαπαντή / by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1929 . 13 σ.: , Περιοδικό: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ΣΤ' (1929) 328-339. Δημοσιευμένο και στον τόμο: "Μελετήματα χριστιανικής εικονογραφίας", Θεσσαλονίκη, Π. Πουρνάρα, 2003, σ.23-35. Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών /   Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1924 . 45 τ. Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (52), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λάτρος / by Βοκοτόπουλος, Παναγιώτης Λ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1967 . 37 σ.: , Ανάτυπο από το "Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", (1967) 69-106 24x17 εκ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Σούλης (1927-1966) / by Βρανούσης, Λέανδρος Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1965 . 8 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", (1965) 342-348 24x17 εκ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγιος Παντελεήμων Μπουλαρίων / by Δρανδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1970 . 21 σ.+16 πίν. : , Ανάτυπο από την "Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ. ΛΖ' (1969-70) 437-458 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκώμια εις τον Άγιον Δημήτριον κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1954 . 15 σ.; , Ανάτυπο από την "Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.ΚΔ' (1954) 275-290 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι παρά την Τρίπολιν μοναί Γοργοεπήκοου, Βαρσών και Επάνω Χρέπας από αρχιτεκτονικής ιδίως απόψεως / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1959 . 55 σ. : , Ανάτυπο από την "Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ. 28 (1959) 390-445 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίον ελληνικόν μυθογραφικόν θέμα και οι μύθοι του Βατικανού κώδικος 1139 / by Παπαδημητρίου, Ιωάννης-Θεοφάνης Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1968 . 25 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.ΛΣΤ'(1968) 241-266 24x17 εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Theodore of Tarsus greek Archbishop of Canterbury in A.D. 668/9-690 / by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1988 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.ΜΖ(1987) 97-107 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικήτα Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης εις τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου / by Σιγάλας, Αντώνης Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1936 . 43 σ. : , Ανάτυπο από το "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.12 (1936) 317-360 24x17 εκ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δικέφαλος αετός ιδία ως σύμβολον ή ως θέμα κοσμήσεως κατά την βυζαντινήν και μεταβυζαντινήν μέχρι των νεωτέρων χρόνων περίοδον / by Σπυριδάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1973 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", (1973) 162-176 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη φιλορθόδοξη πολιτική της Βενετίας στην ελληνική ανατολή (ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1581-1597) / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Αθήνα : Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1973 . 17 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.39-40 (1972-73) 295-312 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Ιταλία έκδοσις ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων (κυρίως λειτουργικών) : by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1969 . 33 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.ΛΖ' (1969-70) 25x18 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha