Οι μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου: by Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ. Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 2005 . 283 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανδρέου Λιβαδηνού βίος και έργα. by Λαμψίδης, Οδυσσέας Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1975 . 309 σ.: , Τόμος Αρχείο του Πόντου. Παράρτημα; 7 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια του Πόντου by Λαμψίδης, Πάνος Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1960 . 207 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παραμύθια του ποντιακού λαού: by Λιανίδης, Σίμος Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1962 . 457 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μύθοι της Οινόης του Πόντου by Παμπούκης, Ι.Τ. Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1963 . 304 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα γράμματα των Μητροπολιτών Χαλδίας και Νικοπόλεως (1857-1858) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1994 . 29 σ.: , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.45(1994) σ.37-65 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι βουλευτικές εκλογές του 1908 στην Τουρκία και ο Πόντος / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1991 . 22 σ. , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.43 (1990-91), σ.8-26 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παναγιώτης Ματαράγκας : ένας λησμονημένος ποιητής-πρόξενος στην Τραπεζούντα (1865-1868) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1997 . 50 σ.: , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.47 (1996-97) 41-90 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον Πόντου : περιοδικόν σύγγραμμα   Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1928 . 55 τ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (57), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
70ετηρίδα Ε.Π.Μ.:   Publication: Αθήνα: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1999 . 70 σ. ; 24x17 εκ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ποντιακή κοινότητα Τραπεζούντας το 1907 / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1985 . 17 σ.; , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.40, σ.113-129 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανακήρυξη του προέδρου της Ε.Π.Μ. κ. Λαμψίδη ως επίτιμου προέδρου του συλλόγου ποντίων "Αργοναύται-Κομνηνοί" Καλλιθέας / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1988 . 3 σ.; , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.42, σ.276-278 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική αγαθόεργος κοινότης του Ροστόβ και ο Πόντος / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1988 . 41 σ.; , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.42, σ.15-56 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισαάκ Λαυρεντίδης (1911-1997) / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1998 . 4 σ.; , Ανάτυπο από "Αρχείον Πόντου", τ.48, σ.387-390 24x17 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εφημερίδα "Λαός" και ο Πόντος / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1988 . 8 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Ξενιτέας", τχ.3, σ.25-33 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα ιστορικό έγγραφο του μητροπολίτη "Χαλδίας-Κερασούντας" Λαυρεντίου / / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1989 . 8 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Ξενιτέας", τχ.3 (1989), σ.26-33 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ποιητής Σίμος Λιανίδης / by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1989 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Ο Ξενιτέας", τχ.3 (1989), σ.7-16 24x17 εκ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά στοιχεία σ' ένα θαύμα του Αγίου Φανουρίου / by Ζαχαριάδου, Ελισάβετ Α. Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1964 . 9 σ. ; , Ανάτυπο από το "Αρχείον Πόντου", τ.26(1964) 309-318 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Problems concerning the manuscript tradition of John Mauropous' work : by Μητσάκης, Καρυοφίλης Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1966 . 6 σ.; , Ανάτυπο από το "Αρχείον Πόντου", τ.28(1966) 191-196 24x17εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ντοκουμέντα για τις πρώτες οργανωμένες κινητοποιήσεις των κρυπτοχριστιανών του Πόντου (1857) / by Πελαγίδης, Ευστάθιος Publication: Αθήνα : Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1987 . 19 σ. ; , Ανάτυπο από το "Αρχείο Πόντου", τ.41 (1987) 201-220 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha