Ιστορική εξέλιξη της οργανώσες της Εκκλησίας Μακεδονίας. by Φειδάς, Βλάσης Ι. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1995 . 40 σ. , Τόμος Λ΄ (1995) 35-74 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθορισμός έξωθεν επιδράσεων επί της ορθοδόξου θεολογίας ιδία από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1937 . 6 σ. , Τόμος Γ (1936-1937) Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτον εγκώμιον εις Ιωάννην τον Χρυσόστομον. by Νεόφυτος ο Έγκλειστος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1926 . 31 σ. , Τόμος Α(1926) Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος ανέκδοτος εις την ανακομιδήν του λειψάνου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. by Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1925 . 17 σ. , Τόμος Α (1925) Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τίνες αι καταπολεμούμ.αιρέσεις εν τω έργω του Αμφιλοχίου Μητροπολίτου Ικονίου «Περί ψευδούς ασκήσεως». by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1961 . 24 σ. , Τόμος (1958-59), (1959-60) | Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευγενίου του Βουλγάρεως επιστολαί. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1940 . 10 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος: by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1967 . (2)+28 σ. , Τόμος ΙΣΤ (1964-68) Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha