Το γλωσσικό ιδίωμα της Θάσου: by Τομπαΐδης, Δημήτριος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1967 . 95 σ. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Μνήμη Λίνου Πολίτη.   Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1988 . xvi+336 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η εντοίχια ζωγραφική του Αγίου Νικολάου στη Θεσσαλονίκη: by Τσιτουρίδου, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1978 . xx+266+(2) σ.+149 εικ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την πολιτεία και την κοινωνία της αρχαίας Θεσσαλονίκης: Επιγραφική μελέτη / by Πελεκίδης, Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1934 . 129 σ.: , Παράρτημα του Β΄ τόμου της "Επιστημονικής Επετηρίδος της Φιλοσοφικής Σχολής", (1933) 24x13 εκ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893): by Ζιώγου-Καραστεργίου, Σιδηρούλα Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1983 . xx+323 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βολερόν by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [197] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 291-487 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίναξ των μνημονευθέντων εν τοις ανωτέρω αρχόντων των εξετασθέντων Θεμάτων. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [8] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 487-494 | Εναταγμένο στη μελέτη του για το Βολερό. Βλ. αναγρ. 21849 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αχρίδω και η Επισκοπή της. Οι Τού[ρ]κοι Βαρδαριώται. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [8] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 513-520 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Σδραβίκιον του Στρυμόνος και ο παρά τον Όστροβον του Μαρμαρίου θάνατος του Γεωργίου του Μανιάκη. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [5] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 520-524 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βάνδον της Ζαβάλτας και η Ποπολία. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [11] σ.: , Τόμος Γ΄ (1939) 525-535 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις επί της εξελίξεως της Θεματικής διαιρέσεως των Βυζαντινών και των ονομάτων των Θεματικών αρχόντων. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [22] σ.: , Τόμος Γ΄ (1939) 536-557 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λεγόμενος κατεπάνω των Σθλαβησιανών του Οψικίου. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [3] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 558-560 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την ιστορία των τειχών της Θεσσαλονίκης. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [24] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 265-288 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' Image de la France à travers la litérature Νéo-grecque / by Φρέρης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής: Τμήμα Φιλολογίας, 1991 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στην : "Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής: Τμήμα Φιλολογίας", Α (1991), σ. 213-229. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παλαιογραφικά από την ΄Ηπειρο / by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1973 . 85 σ.+30 πίν.: , Τόμος ΙΒ (1973), 329-407 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
J. Β. Bury, the imperial administrative system in the ninth century: by Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Μάρθα Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1968 . 76 σ. , Τόμος Ι (1968), 167-240 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικά σύμμεικτα / by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1909 . 18 σ. , Τόμος Η'(1960-63) 135-152 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανάλεκτα φιλολογικά: by Φάβης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1941 . 32 σ. , Τόμος Ε'(1940) 51-80 | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά στοιχεία του γλωσσικού ιδιώματος της ΄Ιμβρου. by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1973 . 14 σ. , Τόμος ΙΒ (1973) 509-520 | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Τετράπολις του Μαραθώνος και το Ηράκλειον του Ηροδότου. by Σωτηριάδης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1928 . 34 σ.; , Τόμος Α (1928) 117-150 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha