Ελληνικά χειρόγραφα και έγγραφα του Αγίου Όρους: by Μανούσακας, Μανούσος Ι. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1963 . 45 σ. , Τόμος ΛΒ' (1963), 377-419 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος των χρονολογημένων κωδίκων της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Καΐρου by Χαριτάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1927 . 96 σ. , Τόμος Δ (1927), 109-204 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμληρωματικός κατάλογος χειρόγραφων κωδίκων Ι. Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. (Μετά πινάκων) by Παντελεήμων, Λαυριώτης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1958 . 119 σ. , Τόμος ΚΗ (1958), 87-203 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιοκρισίαι. [Δικαίου Β. Βαγιακάκου, Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και ανθρωπωνυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962]. by Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1965 . 14 σ. , Τόμος ΛΔ' (1965) 363-374 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Καλύβας. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1929 . 20 σ. , Τόμος ΣΤ (1929) 80-99 Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συντακτικαί παρατηρήσεις εις το γλωσσικό ιδίωμα Φαράσων. by Φάβης, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1948 . 19 σ. , Τόμος ΙΗ (1948) 173-191 Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Θήρα Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου. by Κουκουλές, Φαίδων Ι. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1929 . 26 σ. , Τόμος ΣΤ (1929) 54-79 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1929 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπογραφικά Βελιγοστίδος. by Βελισσαρίου, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1983 . 18+ιβ' σ.: , Τόμος ΜΕ' (1981-82) 239-252, 675 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πατμιακά Α΄: by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 21 σ.: , Τόμος 33 (1964) 52-69 | Περίληψη στα γαλλικά. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
" Τροφαί και ποτά" εις πρωτοβυζαντινούς παπύρους. by Καλλέρης, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1953 . 27 σ. , Τόμος ΚΓ' (1953) 687-715 | Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινός πύργος παρά την Όλυνθον. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1937 . 4 σ.: , Τόμος ΙΓ' (1937) 393-396 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρόν αγιορειτικόν Θεοτοκάριον της ακαθίστου εορτής και το θεοτοκάριον του Νικοδήμου. by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1963 . 27 σ. , Τόμος ΛΒ (1963) 1-25 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας ΙΓ΄ και ΙΔ΄ αιώνος. by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1932 . 33 σ.: , Τόμος Θ' (1932) 383-415 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα βενετικά έγγραφα περί των Εβραίων εν Κρήτη / by Χαιρέτη, Μαρία Κ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 22 σ. ; , Τόμος: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ΛΓ΄ (1964) 163-184 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νικηφόρος Μελισσηνός-Κομνηνός by Αθηναγόρας, Οικουμενικός Πατριάρχης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1931 . 15 σ. , Τόμος Η΄ (1931) 134-147 Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τινές οι δεσμοί συγγένειας του Γεώργιου Βρανκοβιτς (Brankovic) προς τον οίκον των Παλαιολόγων; by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 3 σ. , Τόμος ΛΓ' (1964) 140-142 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σινάν ο αρχιτέκτων by Παπάζογλου, Άβρ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1938 . 20 σ. , Τόμος ΙΔ' ((1938) 443-460 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναγραφή δημοσιευμάτων Β. Α. Μυστακίδου (1859-1933). by Πατρινέλης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1964 . 19 σ. , Τόμος ΛΓ' (1964) 124-139 | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω. by Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1927 . 38 σ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μιχαήλ Ψελλός ως λαογράφος by Μέγας, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1953 . 11 σ. , Τόμος ΚΓ' (1953) 99-109 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha