Περί ενώσεως Μονών κατά το δίκαιο της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1910 . 22+2 σ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί αναλογικών μεταβολών εν τοις κυρίοις ονόμασι. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1914 . 23 σ. , Τόμος (1914-1915) | Περιέχει προσωπικές σημειώσεις του δωρητή. υπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά μελέται. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1913 . 80 σ. , Τόμος ΙΓ (1901) 225-272 | Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά μελετήματα. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1910 . 96 σ. , Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διορθωτικά. by Κόντος, Κωνσταντίνος Στ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1909 . 74 σ. , Τόμος (1906-1907) 3-80 | Τυπ. Σακελλάριος, Π.Δ. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικαί μελέται: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1911 . 154 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α. Περί της χρήσεως των μέσων ρημάτων εν τη νέα ελληνική. Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα εν τη νεωτέρα ελληνικη. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1909 . 26 σ. , Τόμος (1909) 75-100 | Τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικά ανάλεκτα. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1906 . 37 σ. , Τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καί πάλιν περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων. by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1911 . 48 σ. , Τόμος (1911) 87-134 | Βλ. και το ΙΙΙ-111-47. ύποις Π.Δ. Σακελλαρίου Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί ενώσεως και επιδόσεως Επισκοπών. by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1911 . 31+2 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί της καθιερώσεως των ναών κατά το Δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1913 . 7 σ. , Τόμος (1913) 99-130 | Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί της των ναών ιδρύσεως και το Δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1916 . 29+2 σ. , Τόμος (1915-1916) 261-233 Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των εκκλησιαστικών κωδώνων κατά το δίκαιον της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. by Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, 1913 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha