Η κοινωνική ασφάλισις εν Ελλάδι και το Ι.Κ.Α.   Publication: Αθήνα: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 1958 . 63 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομική ανάπτυξις της χώρας, η αποκέντρωσις και τα προγράμματα περιφερειακής αναπτύξεως:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1962 . 69 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι οικονομίαι των αραβικών χωρών: by Μπακαρινός, Ευστάθιος Ι. Publication: Αθήνα: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 1959 . 280 σ.; , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les palais et les églises des Blachernes. by Παπαδόπουλος, Ιωάννης Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1928 . 186 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πεπραγμένα 1988-1989 by Χατζηγρηγορίου, Κ.Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1990 . 103 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The International cospiracy against Macedonia:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1993 . 79 σ.: , Δωρεά Νικολάου Δεσύλλα Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νόμος 184 περί συστάσεως Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων ως ετροποποιήθη διά νεωτέρων νόμων και διαταγμάτων   Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1935 . 36 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βαλκανική Τελωνειακή Ένωσις και τα οικονομικά αυτής αποτελέσματα by Παπανικολάου, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 1931 . 32 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτριος Β.Χατζόπουλος:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1966 . 289 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση του Δ.Χατζόπουλου προς τον Γ.Μόδη Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ilinden the underlying historical and ethnological background by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1993 . 5 σ. , Τόμος "The international cospiracy against Macedonia : Ilinden 1903-1993" σσ. 2-6 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
IMRO 1893-1940: by Βλασίδης, Βλάσης Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1993 . 4 σ. , Τόμος "The international cospiracy against Macedonia : Ilinden 1903-1993" σσ. 7-10 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The harrowing dimensions of the defence of Macedonia by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1993 . 6 σ. , Τόμος "The international cospiracy against Macedonia : Ilinden 1903-1993" σσ. 25-30 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α projection of Ilinden or a modern state by Μέρτζος, Νίκος. Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1993 . 7 σ. , Τόμος "The international cospiracy against Macedonia : Ilinden 1903-1993" σσ. 72-78 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για την Μακεδονία   Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1992 . 45 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοιτάζοντας μαζί το μέλλον / by Ευρυγένης, Δημήτριος Publication: Θεσσαλονίκη: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 1981 . 12 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Δελτίο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης", τχ.8 (1981) Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτική ιστορική και οικονομική διερεύνηση της βιομηχανικής αναπτύξεως των Πατρών κατά την περίοδο 1828-1885 / by Πανίτσας, Κωνσταντίνος Publication: Πάτρα : Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 1988 . 15 σ.; 28x21 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha