Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα =   Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . viii+645 σ. ; 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεσσαλονίκη 1912-1962 [πενηντάχρονα] :   Publication: Θεσσαλονίκη: Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, . 686 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου 34x25 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Μακεδονίας: 1354-1833 / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1969 . κ΄+717 σ.: 24x17 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Double communities in Roman Macedonia / by Edson, Charles Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 6 σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 97-102. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
IG Χ (Macedonia): the Greek inscription of Pieria / by Cormack, J. Μ. R. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 12+(12) σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 103-114. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αγία εκκλησία η εν τω Σταδίω (;) / by Θεοχαρίδης, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 36 σ.: , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 203-239. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The "Monody" of Demetrios Kydones on the Zealot rising of 1345 in Thessaloniki / by Barker, John W. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 15 σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 285-300. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Athonitische Μönchtum / by Χαρκιανάκης, Στυλιανός Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 8 σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 323-335. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mount Athos and Greek Orthodox Monasticism / by Rexine, John Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 11 σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 337-347. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le cas Pouqueville (1770-1738) / by Ηλιάδου, Δημοκρατία Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 23 σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 425-448. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Quelques renseignements sur les insurgés grecs dans les Principautés Danubiennes en 1821 / by Todorov, Nikolaj Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 6 σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 471-477. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία Βασιλείου Λαούρδα / by Παπίγκης, Ι. Α. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 25 σ.: , Τόμος "Μελετήματα στη μνήμη Β. Λαούρδα", σ. 4-28 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Catalan Society in Greece in the Fourteenth Century / by Setton, Kenneth Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 44 σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 241-284. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
American policy relative to the Turkish Straits during the Interwar Years (1919-1939) / by Howard, Harry Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 22 σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 569-590. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
United States' Attitudes toward Greece during World War II / by Ιατρίδης, Γιάννης Ο. Publication: Θεσσαλονίκη: [τυπ.] Εμμ. Σφακιανάκης και Υιοί, 1975 . 26 σ. , Τόμος: "Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα = Essays in memory of Basil Laourdas", σ. 599-625. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha