Ιαματικαί πηγαί της Ελλάδος   Publication: Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1966 . 144 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδηγός Αττικής.   Publication: Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1930 . 134 σ.; , Τυπ. Πυρσού. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελλάς:   Publication: Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1975 . 3 τ.: , Ελλάς 1975, σ. 248. Ελλάς 1978, Αθήνα, 1978, σ. 256. Ελλάς 1979, Αθήνα, 1979, σ. 256. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Στοιχεία ιστορίας της αρχαίας Ελλάδος και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού: by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1973 . (6)+v+192 σ. , Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώσεις πολιτικής και πολιτιστικής ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας: by Σαμσάρης, Δημήτριος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1979 . (4)+136+5 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία λαογραφίας και λαϊκής τέχνης περιοχών Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ν.Β. Σποράδων by Καλογεροπούλου, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1973 . 409 σ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημήτρια, Θεσσαλονίκη 5-28/Χ/1966   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 2007 . 100 σ.: , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος, οι αρχαίοι Μακεδόνες και η επιρροή τους στην παγκόσμιο ιστορία by Hammond, Ν. G. L. Publication: Χ.τ.: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1992 . 8-19 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ανακάλυψη της Μακεδονίας by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Χ.τ.: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1992 . 20-27 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alexander Great: by Hammond, Ν. G. L. Publication: Χ.τ.: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1992 . 8-19 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The discovery of Alexander's Macedonia by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Χ.τ.: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1992 . 20-27 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notes on Macedonia. 4000 years of Greek history   Publication: Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1992 . 29 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κείμενα για τη Μακεδονία. 4000 χρόνια Ελληνικής ιστορίας   Publication: Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1992 . 29 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Χάρτης Ελλάδος:   Publication: Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1969 . 1 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδικός χάρτης Ελλάδος : Κλίμαξ 1:   Publication: Αθήνα: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1969 . 1 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
2500 χρόνια δημοκρατίας =   Publication: Αθήνα : Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 1991 . χ.α. : 31x24 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha