Το ελληνικόν εξαγωγικόν πρόβλημα:   Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1966 . 135 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομία της Δωδεκανήσου επί ιταλικής κατοχής και ελληνικής διοικήσεως by Παπανδρέου, Σταύρος Λ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1957 . 13 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Για ένα καλύτερο μέλλον:   Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1961 . 31 σ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οργάνωσις επιχειρήσεως λιανικής πωλήσεως by Χολέβας, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1965 . 35 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία εργονομίας: by Κονδάκης, Ξεν. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1963 . 40 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεσις προλήψεως ατυχημάτων εν τη βιομηχανία=Industrial safety exhibit   Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1958 . 16 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη λύσι προβλημάτων συγχωνεύσεως επιχειρήσεων by Διαλισμάς, Ι.Ξ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1966 . 23 σ. , Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τράπεζαι και παραγωγικότης by Κριμπάς, Ηλίας Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1966 . 14 σ. , Δωρεά Κ. Ν. Πλαστήρα Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραγωγικότης και δημόσια οικονομία by Κωνσταντινίδης, Νίκος Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1964 . 32 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Διευθυνταί" των επιχειρήσεων by Κατζουράκης, Γ.Δ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1963 . 31 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εφαρμογή των ανθρωπίνων σχέσεων στην επιχείρηση: by Κατζουράκης, Γ.Δ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1962 . 35 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διοίκησις επιχειρήσεων: by Kroeger, Arthur Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1958 . 51 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μπελλαντόννα: by Φωκάς, Γεώργιος Κ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1958 . 17 σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χαμομήλι. by Κρητικός, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1958 . 16 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά φαρμακευτικά φυτά και η εθνική μας οικονομία. by Κρητικός, Παναγιώτης Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1958 . 16 σ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γεντιανή. by Φωκάς, Γεώργιος Κ. Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1958 . 16 σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διοίκησις επιχειρήσεων: by Κυριαζής, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος, 1961 . 24 σ. , Τόμος (1961) 251-268 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha