Η ελληνική παροικία στην Αίγυπτο και ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος: by Κιτροέφ, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 1984 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μνήμων", 9 (1984) 1-32. | Στη σ. 1 σφραγίδα: « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία Ελληνικής Παλαιογραφίας: by Λίτσας, Ευθύμιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 2003 . 87 σ.; , Περιέχει ευρετήριο χρονολογικής κατάταξης των έργων (σ.68-86) 24x17 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος χειρογράφων Ιεράς Μονής Ζαβορδάς / by Πολίτης, Λίνος Publication: Θεσσαλονίκη : Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 2012 . 223 σ. : 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια προσπάθεια για την άρση του βουλγαρικού σχίσματος (Νοέμβριος 1912) / by Γαρδίκα-Κατσιαδάκη, Ελένη Publication: Αθήνα: Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 1974 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μνήμων", 4 (1974) 111-120. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία ιστορίας του νέου ελληνισμού (1973)   Publication: Αθήνα: Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 1974 . 70 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μνήμων", 4 (1974) 215-284. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ληστές και λησταντάρτες στην Κεντρική Ελλάδα το 1835-1836 / by Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. Publication: Αθήνα: Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, 1979 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μνήμων", 7 (1979) 118-134. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha