Ελληνική εν Αλεξανδρεία Κοινότης: Λογοδοσία του έτους ...   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνική Κοινότης Αλεξανδρείας, 1912 . 75 τ.; , Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος», "Σαλβάγειος Εμπορική Σχολή", "Αβερώφειον Γυμνάσιον της Τοσιτσαίας Σχολής». Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (68),

Actions: Add to cart
Λεύκωμα εορτασμού της 80ής επετείου από του εγκαινιασμού του ιερού ναού του "Ευαγγελισμού ":   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνική Κοινότης Αλεξανδρείας, 1936 . 18+(10) σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος του Προέδρου της Ελλην. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος κ. Μιχαήλ Κ. Σαλβάγου εκφωνηθείς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των Μελών αυτής τη 20ή Δεκεμβρίου 1942.   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ελληνική Κοινότης Αλεξανδρείας, 1942 . 24 σ. , Στη σ. 1 και στο τέλος: σφργ. «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελλ. εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha