Σιάτιστα αδούλωτη: by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1983 . 63 σ. , Υπάρχει αφιέρωση Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταστροφή του περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία / by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Κοζάνη: Ελιμειακά, 1993 . 16σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική συνέχεια του μακεδονικού Ελληνισμού στο Νομό Κοζάνης / by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Κοζάνη: Ελιμειακά, 1993 . 13 φ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοζανίτες απόδημοι στις νοτιοσλαβικές χώρες: by Παπαδριανός, Ιωάννης Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά, 1995 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", 34 (1995) 49-62. 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Δύο εκδόσεις στη Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας του « Εκ Κοζάνης Ζήση Κοεμτζή ». by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1983 . 16 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Επί τουρκοκρατίας] ένα γράμμα των Βελβεντινών στον Βεζύρη της περιοχής των by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Κοζάνη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1983 . 4 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτικό διάγραμμα του έργου του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Αθανασίου Μεγακλή (1882-1893) / by Παπάζης, Δημήτριος Αγ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά, 1999 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελιμεικά", τχ.42(1999) 56-63. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δυτικομακεδονικά Σύμμεικτα Ι : by Παπαδριανός, Αδριανός Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 2000 . 6 σ.: , Έτος19, τχ.44(2000) σ. 24-28 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη εικόνα του Αγίου Δημητρίου με σκηνές από το βίο του στο Λέχοβο Φλωρίνης. by Σιώκης, Νικόλαος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 2011 . 36 σ. , Τόμος 20 (2001) 124-159 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βλαχική γλώσσα και οι προσπάθειες διατήρησής της από τους Βλάχους απόδημους (τέλη 18ου-τέλη 19ου αιώνα. by Σιώκης, Νικόλαος Δ. Publication: Χ.τ.: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 2012 . 44 σ.: , Τόμος 21 (2002) 39-57, 138-159 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστοι Δυτικομακεδόνες απόδημοι στο Βελιγράδι και στην Τεργέστη στα 1826 και 1845. by Παπαδριανός, Αδριανός Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1999 . 8 σ. , Τόμος 18 (1999) τχ.43, σ.120-125 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διορθώσεις και συμπληρώσεις στα «Κουζιανιώτ'κα». by Χριστοδούλου, Χριστόδουλος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 2004 . 13 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δυτικομακεδονικά σύμμεικτα ΙΙΙ : by Παπαδριανός, Αδριανός Ι. Publication: Κοζάνη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 2001 . 13 σ.: , Τόμος 20 (2001) 27-39 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το τατουάζ στους Βλάχους. Μια πανάρχαια συνήθεια με πολύπλερη σημασία. by Αργυρόπουλος, Παναγιώτης Publication: Κοζάνη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 2003 . 16 σ.: , Τόμος 22 (2003) 136-151 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία για οικογένειες Δυτικομακεδόνων στη Σερβία: by Παπαδριανός, Αδριανός Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 2004 . 13 σ.: , Τόμος 23 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο περιοδικός τύπος στο Δυτικομακεδονικό χώρο. by Σαμπανόπουλος, Β. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1982 . 22 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδικές αναμνήσεις από τα χρόνια του μακεδονικού αγώνα. by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Κοζάνη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1985 . 12 σ. , Τόμος 11 (1985) 199-210 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η "Ιστορία των σλαβενο-σέρβων" του Τριαντάφυλλου Δούκα / by Παπαδριανός, Αδριανός Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά, 2006 . 6 σ. , Τόμος 25 (2006) σσ. 180-182 | Τίτλος Πρωτοτύπου: Istorija Slaveno-Srba Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι οικισμοί της περιοχής Κοζάνης-Σερβίων σε κατάστιχο του 1528. by Τσότσος, Γεώργιος Π. Publication: Κοζάνη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 2010 . 38 σ. , Τόμος 29 (2010) 60-97 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ευεργετομάνα Σίατιστα και οι αδελφοί Παπαγεωργίου by Δάρδας, Αναστάσιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1997 . 7 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha