Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων και ο κοινωνισμός κατά την αναγέννησι. by Καζάζης, Νεοκλής Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1994 . 87 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σημαντικότητα των μεταρρυθμιστικών προτάσεων του Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνος. by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1994 . 87 σ. , Περίληψη στη γερμανική γλώσσα. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική δράση των Ελλήνων της Ουγγαρίας και ειδικότερα των Μακεδόνων κατά την περίοδο 1600-1880 by Κρανής, Δημήτριος Α. Publication: Χ.τ.: Ελεύθερη Σκέψις, . 56 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία της Κρήτης: by Μουρέλος, Ι. Δ. Publication: Ηράκλειο: Ελεύθερη Σκέψις, 1932 . 626 σ.: , Τόμ. Β, σ. 630-1256 | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περί Μικράς Ασίας και των εν αυτή Κρυπτοχριστιανών. by Λαμέρας, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1992 . 64 σ. , 1η έκδοση: Αθήνα, Γ. Η. Καλλέργη & Σία, 1921. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαμαρτυρία των Βορείων Ηπειρωτών: by Βιζουκίδης, Περικλής Κ. Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1992 . 28 σ. , 1η έκδοση: Εν Αθήναις, Πανηπειρωτικόν Συνέδριον, 1921. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί οικονομίας by Φιλόδημος Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1994 . 164 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εθνική ιστορία του Παύλου Μελά: by Μπενάκης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, . 152 σ. , Φωτοτ. Ανατύπωση : Κωνσταντινούπολη, Π. Σ. Πομόνη,1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόθεν το εθνικόν Αρβανίτης. by Φουρίκης, Πέτρος Α. Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1991 . 45 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha