Προσφωνήσεις επί τοις ονομαστηρίοις του Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1978 . 8 σ. , Τόμος Ξ (1978) 358-364 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1943 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο υπ αριθμόν 108 κώδιξ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. by Δυοβουνιώτης, Κωνσταντίνος Ι. Publication: Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1912 . 16 σ. , Τόμος Θ (1912) 292-305 Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Δαμασκηνού λόγοι ανέκδοτοι. by Ιωάννης, ο Δαμασκηνός Publication: Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1914 . 50 σ. , Τόμος ΙΓ (1914) Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννου Κασσιανού διαλέξεις Πατέρων, νυν το πρώτον εκδιδόμ.εξ αρχαίου χειρογράφου. by Ιωάννης, ο Κασσιανός Publication: Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1913 . 52 σ. , Τόμος ΙΑ (1913) Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις το πρόβλημα της ερεύνης του χρόνου συγγραφής των επιστολών του Μ.Βασιλείου. by Καλλίνικος, Κωνσταντίνος Β. Publication: Αθήνα: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1979 . 123 σ. , Τόμος ΞΑ΄(1979) Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος αναγνωσθείς τη 25 Απριλίου/8 Μαΐου 1913 εν τω Συλλόγω Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας "Πτολεμαίω Α" "Υπέρ των εν τω πολέμω πεσόντων". by Κάσδαγλης, Αλέξανδρος Σ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1913 . 33 σ. , Τόμος ΙΑ' (1913) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέριμνα και φροντίς της εκκλησίας Αλεξανδρείας υπέρ του αραβόφωνου ποιμνίου αυτής. by Φιλιππίδης, Νικόλαος Σ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1941 . 29 σ. , Τόμος Μ΄ (1941) 445-474. | Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος», «Βιβλιοθήκη Ιωάννου Κ. Φωτίου». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σολομώντος βασιλέως Άσμα Ασμάτων: by Σολομών, Βασιλεύς των Εβραίων Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1932 . 24 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εμμανουήλ Ξάνθος. by Πιζανίας, Νικόλαος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1949 . 28 σ. , Τόμος; (1949) | Στη σ. 2 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανική παιδεία. by Κοϊνίδης, Παρθένιος Αρχιμανδρίτης Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1949 . 18 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Διαμαντής Ρύσιος: by Σαβράμης, Ευάγγελος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1934 . 32 σ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί τον αγιογράφον Ειρήναρχον Κόβαν και το λογοτεχνικόν κυρίως έργον αυτού by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Χ.τ.: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1978 . 14 σ. , Τόμος Ξ' (1978) 667-678 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαλκηδονικά. by Παπάς, Αθανάσιος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων Publication: Χ.τ.: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1979 . 41 σ. , Τόμος ΞΑ΄ (1979) 343-383 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha