Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της /   Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 356 σ. ; 29x22 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδοσιακός πολιτισμός της Θράκης. Εισαγωγικές παρατηρήσεις / by Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 11-25. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα: by Κεκρίδης, Στάθης Ν. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 32 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 27-58 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παραδοσιακός πολιτισμός και κοινωνική δομή της ελληνικής Θράκης στις δεκαετίες του 1920 και του 1960 / by Μαλκίδης, Θεοφάνης Σ. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 39 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 59-97. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαϊκή λατρεία - Δοξασιολογία και Εθιμολογία / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 99-119. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην παραδοσιακή τεχνολογία της Θράκης / by Δαμιανού, Δέσποινα Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 121-146 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύγχρονα λαογραφικά της Κομοτηνής / by Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 16 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 147-162 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι λαϊκοί αθλητικοί αγώνες της Θράκης / by Αλμπανίδης, Ευάγγελος Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 163-174 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μουσική και χορευτική παράδοση της Θράκης / by Σερμπέζης, Β. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 175-203 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πολιτιστικοί φορείς του νομού Ροδόπης / by Γουλιμαρής, Δ. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 29 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ.205-233. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έλληνες της Αρμενίας επαναπατρισθέντες στη Θράκη. Ο πολιτισμός διαβίωσης όπως προβάλλεται στη διαμόρφωση των οικισμών και των κατοικιών τους στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα / by Χαρατσίδης, Ελ. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 35 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 235-269. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προφορική παράδοση των Πομάκων της Ροδόπης / by Κόκκας, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 40 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 271-310 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Θράκη (1923-1930). "Σκηνές" από την εγκατάσταση των Ποντίων στο Θρυλόριο Κομοτηνής / by Σέργης, Μ. Γ. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Αλήθεια, 2006 . 34 σ. , Δημοσιευμένο στο "Θράκη: ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της", σ. 311-344 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha