Μακεδονική Μούσα. Πατρίς και έρως / by Χαλκιόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου "Νομικής", 1907 . 48 σ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγος επιμνημόσυνος εκφωνηθείς υπό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πρεβέζης και Νικοπόλεως, εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ υπέρ των πεσόντων εν τω κατά την Μακεδονίαν διεξαγομένω εθνικώ αγώνι. Υπό των εν Αθήναις Μακεδόνων τη προστασία του Συλλόγου "Ο Ελληνισμός" / by Ιατρουράκης, Γαβριήλ Μητροπολίτης Πρεβέζης Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου "Νομικής" Λ. Χ. Βεργιανίτου, 1902 . 11 σ. ; 21x14 εκ. Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Έκθεσις περί της εν Άστρει πανηγυρικής αναστηλώσεως πλακός αναμνηστικής της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως / by Παπαμιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου "Νομικής", 1900 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1900 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άθως: Αγιορειτικόν περιοδικόν. Τριμηνιαίον by Σπυρίδων, Λαυριώτης Μοναχός Publication: Εν Αθήναις : Εκ του τυπογραφείου "Νομικής", Πέτρου Λ. Βεργιανίτου, 1920 . 1 τχ.; 20x14 εκ. Date:1920 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μεγαρίς : Γεωγραφία ιστορία λαογραφία της επαρχίας Μεγαρίδος από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ημών, μετά 30 εικόνων σχεδιαγραμμάτων και χαρτών. by Σταμπόλας, Π. Γ. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Νομικής, 1898 . 8 χ.α.+119 σ. , Τ.1, τχ.1: Θέογνης ο Μεγαρεύς: Βιογραφία, μετάφρασις, ιστορικαί παρατηρήσεις. 24x17 εκ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha