Αλφαβητικός κατάλογος των εκδιδομένων ελληνικών περιοδικών που κατετέθησαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος by Φουστέρη, Παναγιώτα Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1984 . 2 τ. , Τόμος Α: μέχρι 30-4-1984. Τόμος Β: μέχρι 30-5-1987 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κατάλογος ξενόγλωσσων περιοδικών που εισήχθησαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη από 2-1-1980 έως και 30-6-1984 by Πολίτου, Σαπφώ Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1984 . (1)φ.+(11)φ.+68 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης: by Κρεμμυδάς, Βασίλης Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . νγ΄+355 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: by Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος Ε. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 31 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. κγ΄-νγ΄ Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικά χειρόγραφα (9ος-19ος αι.). by Κορδούλη, Αίκατερίνη Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 43 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 3-45 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχειακές συλλογές (17ος-19ος αι.). by Λάππας, Κώστας Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 23 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 49-71 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχέτυπα: by Κοκκώνας, Γιάννης Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 17 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 75-91 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ελληνικά τυπογραφεία της διασποράς και της καθ ημάς ανατολής (16ος-19ος αι.) / by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 55 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 95-149. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξάπλωση της ελληνικής τυπογραφίας στον Βορρά / by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 49 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 153-201 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές εκδόσεις στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού / by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 19 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 205-223 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπάνια και μοναδικά αντίτυπα / by Στάικος, Κωνσταντίνος Σπ. Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 19 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 227-245 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνική λογοτεχνία. by Κατωμέρης, Προκόπιος Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 21 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 249-269 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρτογραφία. Έντυποι χάρτες και άτλαντες. by Κατωμέρης, Προκόπιος Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 19 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 273-291 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τύπος: by Μοσχονά, Παναγιώτα Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 9 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 295-303 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρακτική: by Μοσχονά, Παναγιώτα Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 13 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 307-319 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος καθιερωμένων ονομάτων φυσικών προσώπων /   Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1982 . 252 σ. ; 24x17 εκ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha